Ane Harestad 2019 08

Ane Harestad

Rådgiver
NLR Rogaland
Særheim
Grovfôr
Økologisk
Kulturlandskap
Jordprøver og gjødslingsplan
Anette hetland 1

Anette Hetland

Forsøkstekniker
NLR Rogaland
Helleland
Jordprøver og gjødslingsplan
Anita Jensen kappa

Anita Jensen

Rådgiver
NLR Rogaland
Særheim
HMS
KSL
Ann Kristin Ueland Foto Annlaug Fludal

Ann Kristin Ueland

Forsøkstekniker
NLR Rogaland
Særheim
Jordprøver og gjødslingsplan
Anne Karine Hetland Foto Annlaug Fludal

Anne Karine Hetland

Forsøkstekniker
NLR Rogaland
Helleland
Jordprøver og gjødslingsplan
Annlaug Fludal

Annlaug Fludal

Rådgiver
NLR Rogaland
Haugesund
Kulturlandskap
Jordprøver og gjødslingsplan
Arne Vagle Foto Annlaug Fludal

Arne Vagle

Fagleder korn og potet
NLR Rogaland
Særheim
Korn
Potet
Funksjonstesting
Jordprøver og gjødslingsplan
Arnfinn Saerheim 2020

Arnfinn Særheim

Fagleder HMS
NLR Rogaland
Særheim
HMS
KSL
SHA-plan
Ashild Irene Lie

Åshild Irene Lie

Rådgiver
NLR Rogaland
Haugesund
Grovfôr
Frukt og bær
Jordprøver og gjødslingsplan
Atle Lende

Atle Lende

Rådgiver
NLR Rogaland
Særheim
Maskinteknikk og presisjonslandbruk
Bard Oliver Gjellestad

Bård Oliver Gjellestad

Rådgiver
NLR Rogaland
Sand / Ølen
Grovfôr
Klima
Jordprøver og gjødslingsplan
Birgitt Harstad Foto Annlaug Fludal

Birgitt Harstad

Rådgiver
NLR Rogaland
Helleland
Grovfôr
Økologisk
Kulturlandskap
Jordprøver og gjødslingsplan
Bjoerg Karin Dysjaland

Bjørg Karin Dysjaland

Rådgiver
NLR Rogaland
Ølen
Grovfôr
Funksjonstesting
Jordprøver og gjødslingsplan
Gisle Tungland portett

Gisle Tungland

Daglig leder
NLR Rogaland
Særheim
Hakon Pedersen Foto Annlaug Fludal

Håkon Pedersen

Rådgiver
NLR Rogaland
Haugesund
Grovfôr
Jordprøver og gjødslingsplan
Hanne Gjersdal 23 5 23 2

Hanne Gjersdal

Forsøkstekniker
NLR Rogaland
Særheim
Jordprøver og gjødslingsplan
Harald Hetland Foto Annlaug Fludal

Harald Hetland

Rådgiver
NLR Rogaland
Ølen
Grovfôr
Funksjonstesting
Jordprøver og gjødslingsplan
Helene moe

Helene Moe

Rådgiver
NLR Rogaland
Ølen
HMS
KSL

Ingvild Steinnes Luteberget

Team/Fagleder
NLR Rogaland
Ølen

Johan Tjåland

Rådgiver
NLR Rogaland
Særheim
Drenering
Kari Aarekol Foto Annlaug Fludal

Kari Aarekol

Fagleder grønnsaker
NLR Rogaland
Særheim
Grønnsaker
Jordprøver og gjødslingsplan
Lars Ketil Flesland Foto Annlaug Fludal

Lars Kjetil Flesland

Rådgiver
NLR Rogaland
Ølen
Grovfôr
Drenering
Jordprøver og gjødslingsplan
Kulturlandskap
Lene Marie

Lene Marie Hustveit

Rådgiver
NLR Rogaland
Ølen
HMS
KSL
SHA-plan
Liv Oddny Slettebo 2014 3

Liv O. Slettebø

Administrasjonskonsulent
NLR Rogaland
Særheim
1 2