Bard Oliver Gjellestad

Bård Oliver Gjellestad

Rådgiver
NLR Rogaland
Sand / Ølen
Grovfôr
Klima
Jordprøver og gjødslingsplan