Bjoerg Karin Dysjaland

Bjørg Karin Dysjaland

Rådgiver
NLR Rogaland
Ølen
Grovfôr
Funksjonstesting
Jordprøver og gjødslingsplan