Hanne Gjersdal 23 5 23 2

Hanne Gjersdal

Forsøkstekniker
NLR Rogaland
Jordprøver og gjødslingsplan