Kari Aarekol Foto Annlaug Fludal

Kari Aarekol

Fagleder grønnsaker
NLR Rogaland
Særheim
Grønnsaker
Jordprøver og gjødslingsplan