Lokale

Planlegging av storfefjøs

23.04.2019

Noen ganger er ønsket om å investere i ny driftsbygning så sterkt at du kanskje forhaster deg litt. Norsk Landbruksrådgiving gir råd undervegs i byggeprosessen.

Les mer ›

Høymolekampen – nå eller seinare?

15.04.2019

Høymole er eit vanleg ugras hjå mange. Den kan gjera mykje av seg i eng og på storfe-beiter. Sauen beitar høymola og på gode sauebeite er den derfor sjeldan stort problem.

Les mer ›

Kløver er ein god plante for pollinerande insekt

08.04.2019 (Oppdatert: 09.04.2019)

Mange bønder er opptatt av å legga til rette for insektliv. Frøforhandlarane merkar auka etterspørsel etter blomsterfrø som kan vera vanskelege å få tak i på kort sikt.

Les mer ›

Fagsamlingar grovfor 2019. Presentasjon med fagstoff

19.03.2019

Fagsamlingane i vinter hadde tema tiltak i eng og beite. Om lag 340 personar møtte. Les fagstoffet her.

Les mer ›

Tiltak for å hindre jordpakking – dekktrykk

18.03.2019

Redusert dekktrykk er eit av mange tiltak ein kan gjere for å redusere jordpakkinga. Å kontrollere kva dei dekka ein eig faktisk toler, er det aller billegaste ein kan gjere.

Les mer ›

Fruktbar jord. Delrapport 2018

11.02.2019

Vi har i vekstsesongen 2018 registrert arbeid og erfaringar med overflatekompostering i Randaberg.

Les mer ›

Dvergmarinøkkel ved Nesheim i Sveio; tilstanden i 2018 og overvåking av vegetasjonen

28.01.2019 (Oppdatert: 31.01.2019)

På garden Nesheim i Sveio kommune er det ein kjent lokalitet av bregneplanta dvergmarinøkkel (Botrychium simplex).

Les mer ›

Ligg eit steg framfor

25.01.2019

Det er mykje som kjenneteiknar ein dyktig bonde. Eit trekk hjå mange dyktige bønder er at dei alltid ligg eitt steg framfor.

Les mer ›

HVORDAN HÅNDTERER DU GJØDSEL - OG SILOGASSEN

25.01.2019

Statistikken viser tydelig at bonde på ingen måte er et ufarlig yrke. HMS handler om å kjenne til farene rundt seg, og lage deg gode rutiner for å ta vare på seg selv.

Les mer ›

Fôring av ammeku frem mot kalving

25.01.2019

Kalvingssesongen nærmer seg for mange, og vi får spørsmål omkring fôring frem mot kalving.

Les mer ›

IPN prosjekt i hageblåbær. 2014-2017. "Økt norsk produksjon av hageblåbær"

18.01.2019

Den overordna ideen for prosjektet var å auke kompetansen til Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og medlemmene deira.

Les mer ›

Kantsoner må stelles

10.12.2018 (Oppdatert: 17.12.2018)

Ytterkanten av enga utgjør en svært stor andel av det dyrka arealet på mange bruk. Spesielt små teiger, eller areal med krevende arrondering kan bli sterkt påvirket av vegetasjonen i kantsonene.

Les mer ›

Sorts- og plantevern - frilandsgrønnsaker

07.12.2018

Det årlige sorts- og plantevernmøtet for medlemmer i NLR Rogaland ble avholdt på Særheim torsdag 6. desember.

Les mer ›

Avskjeringsgrøfta - den viktigast grøfta vi har!

03.12.2018

Etter ein tørr sommar kom ein våt haust, - veldig våt haust. Vi har hatt periodar med svær høg nedbørsintensitet. Grøftesystemet vårt er igjen blitt sett på prøve.

Les mer ›

Erfaringer fra årets grovfôrprøver 2018

26.11.2018

Vi har nå tatt i overkant av 250 prøver av grovfôret produsert i 2018 og har fått et godt inntrykk av kvaliteten på årets grovfôr.

Les mer ›

Enkle bygg til storfe og småfe

26.11.2018 (Oppdatert: 27.11.2018)

I forskriftene om hold av storfe og småfe er det åpent for at dyrene kan oppstalles i enkle bygg. Selv om det er enkle bygg, er det fortsatt noen krav som må oppfylles.

Les mer ›

Korleis fore sauen med lite grovfor

10.11.2018

Årets grovfôrsesong er omsider ved vegs ende. Resultatet for mange er at det må sparast på grovfôret. Det er mange ulike måtar å løyse dette på. I denne artikkelen er målet å belyse nokon av desse.

Les mer ›

Kva fortel fôranalysen om årets gjødsling?

05.11.2018

Omsider er det meste av fôret i hus for i år, og det er på tide å sette seg ned og evaluere sesongen. Kva gjekk bra? Kva lærte me av årets sesong?

Les mer ›

Rypa reddar skotsk lynghei

02.11.2018 (Oppdatert: 05.11.2018)

70 % av lyngmarka som er igjen i verda finn ein i Storbritannia og særleg i det skotske høglandet. Her er det ein ubroten tradisjon å halda landskapet ope.

Les mer ›

Gnagere i rundball

22.10.2018

Forlageret kan i mange tilfeller være verdt mange hundre tusen på en gard. Da gjelder det å berge dette foret helt frem til forbrettet.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.