Lokale

Registrere utførte tiltak i Skifteplan Mobil

Alle som får gjødselplan frå NLR, får òg tilgang til gratis innsynsversjon av Skifteplan mobil. Ta kontakt med den som planlegger din gjødselplan for å komme i gang.

Les mer ›

Tid for lyngbrenning

Brenning er ein gammal metode for å fornya utmarksareal. Mange plasser på kysten har dette blitt tatt opp på ny.

Les mer ›

Den gode fjørfegjødsla

Fjørfegjødsel er ei næringsrik naturgjødsel som er spesielt god på beite og nydyrka jord.

Les mer ›

Tiltak etter nedbørssommaren 2017

Etter ein sommar med meir eller mindre konstant nedbør har det samla seg mange nye dammar på kjelver og jorder. I mange tilfelle står vatnet rett over grøfta utan å sige ned i jordskiktet.

Les mer ›

Helsæd 2017

I NLR Rogaland har vi et prosjekt som vi har kalt Korn som vekstskifte. Hensikten med prosjektet er å framskaffe mer kunnskap om dyrking av korn som fôr til drøvtyggere i vårt område.

Les mer ›

Helgjødsel til eng og beite

Helgjødel har vore på marknaden i mange år, og er godt innarbeida som eit bra alternativ som mineralgjødsel til beite og eng.

Les mer ›

Kulturbeiter - avlingsvariasjon

Kulturbeitene varierer mye i avling og tilstand. Vi ser dette både på jordprøver, og når vi er ute på befaringer.

Les mer ›

Dvergmarinøkkel ved Nesheim i Sveio; tilstanden i 2017 og etablering av fastruter for overvåking av vegetasjonen.

Dvergmarinøkkel (Botrychium simplex) har vært kjent fra gården Nesheim i Sveio siden 1980 (Holtan-Hartwig & Timdal 1990).

Les mer ›

Prissetting på grovfôr i rundballer

Grovfôr blir ofte solgt med en fastpris pr rundball, men dette er en praksis som i mange tilfeller blir lite gunstig for enten kjøper eller selger.

Les mer ›

Været i vekstsesongen 2017

Det har blitt skrive og sagt mykje om været denne vekstsesongen. Regn og vanskelege innhaustingsforhold har vore gjengangaren.

Les mer ›

Hvordan spare grovfôr

Mange er i år i en situasjon med mindre grovfôr enn hva de normalt har. Her får du tips til hvordan du kan klare deg med mindre grovfôr den kommende vinteren.

Les mer ›

Kjøring, teknikk og tyngde. Meitemark

Smuldrer jorda når en jordklump blir sluppet fra hoftehøyde? Lukter det godt fra hullet du har gravd opp? Er det spor etter meitemark?

Les mer ›

Få oversikt over forlageret nå

Hvis du ikke allerede har gjort det, er det nå på høy tid å lage en plan for innefôringa. Har du nok grovfôr, eller bør du sette inn tiltak for å spare grovfôr?

Les mer ›

Høgt gras i haust. Tiltak mot køyre/trakkskader

Mange stader står graset høgt etter dei vanskelege forholda for innhausting. Timoteirik eng kan få kvila i ro til neste vår sjølv om graset no er både 20 og 30 cm høgt.

Les mer ›

Leige av haustbeite til lam

Leige av eng som haustbeite til lam kan vere ein vinn-vinn situasjon.

Les mer ›

Rett forvaltning og bruk av plantenæringstoff

Vi har eit felles ansvar for å ta vare på og utnytta plantenæringstoffa på gardsnivå. Dette er særs viktig med omsyn til klima og miljø, men også med omsyn til økonomi.

Les mer ›

Fosfornivå i jord etter balansert gjødsling

Resultatet etter NLR Rogaland sin analyse av tal frå jordprøvar frå 1990 til 2016 indikerer ein trend i rett retning. Det var signifikant negativ utvikling for P-Al.

Les mer ›

Lokal forskrift; avgrensa spredeperiode

NLR Rogaland har sendt uttale på Jæren vannområde sitt forslag til innstramminger i regelverk for spredetidspunkt for husdyrgjødsel.

Les mer ›

Gjødslingsplan 2018

Gjødslingsplan er eit nyttig verktøy for optimal gjødsling med tanke på utnytting av næringsstoff i høve til avling og miljø. Vi gir hjelp til å få på plass gjødslingsplan for kommande sesong.

Les mer ›

Grasnøkkel

Å setje namn på grasartane i beite kan væra utfordrande der ein ikkje har blomsterstanden. "Grasnøkkel" er eit forsøk på å hjelpe til med namnsetting av gras på bladstadie.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side