Lokale

Kva tid skal me slå tredjeslåtten?

22.08.2018 (Oppdatert: 24.08.2018)

Å prøva å setja ein dato for tredjeslått er prøvd mange gonger, men er eigentleg vanskeleg å gjere på førehand då vêret er heilt avgjerande.

Les mer ›

Attlegg om hausten

13.08.2018 (Oppdatert: 29.08.2018)

Dersom vêret tilet det, er det aktuelt å etablera attlegg om hausten.

Les mer ›

Pakke med hjullaster eller traktor?

06.08.2018 (Oppdatert: 23.08.2018)

Som avslutning på studiet skrev jeg en masteroppgave om ensilering av grassurfôr i plansilo. Forsøket ble utført på Senter for Husdyrforsøk (SHF) i Ås.

Les mer ›

Store variasjonar i husdyrgjødselkostnaden

06.08.2018 (Oppdatert: 23.08.2018)

I masteroppgåva mi vart husdyrgjødselkostnaden granska.

Les mer ›

Ta vare på stråa

25.07.2018

Sommerens tørke har sørget for at fôrtilgangen er og kommer til å bli kritisk mange plasser, både i Norge og ellers i Nord-Europa.

Les mer ›

Element å hugse på når ein skal slå kornåkeren til dyrefôr

13.07.2018

Det er i utgangspunktet to tidspunkt som er aktuelle når ein skal slå ein kornåker til grovfôr: skyting eller deigmodning. For dei fleste er skyting eit tilbakelagt stadium.

Les mer ›

Bruk utmarka

13.07.2018

Norge er eit utmarksland. Når det minker med mat på heimebeiter kan utmarka vere løysinga. Her følger nokre tankar og tips for utnytting av utmarksbeiter med sau og storfè.

Les mer ›

Sauemerke Svandalen - Saudasjøen

05.07.2018 (Oppdatert: 17.07.2018)

Merke på sau som går på fjellbeite til gardane frå Svandalen til Saudasjøen i Sauda kommune.

Les mer ›

Oversikt over merke på sau som beitar frå Frette til Lysevatnet i Etne

28.06.2018

Sau på sommarbeite kan kome på avveie, og det kan væra vanskeleg å finne eigar utan først å fange dei inn.

Les mer ›

Planteanalyser for vurdering av gjødsling til gras

25.06.2018

Kaldstart på våren og etterfølgende rask vekst i graset viser igjen i lavt svovelinnhold i planteanalyser av gras fra mai 2018.

Les mer ›

Beitebruksplan for Grindheim/Litledalen beitelag og Fiskedalen

25.06.2018 (Oppdatert: 29.06.2018)

Grindheim/Litledalen beitelag og Fiskedalen er eit av dei mest tradisjonsrike og brukte beiteområdet i Etne.

Les mer ›

Skjøtsel av lyng på Lygra

19.06.2018 (Oppdatert: 20.06.2018)

Brenning, tørkestress, einstape og lyngbladbille var nokre av emna som vart diskuterte då om lag 40 deltakarar var med på samling for det norske lyngheinettverket.

Les mer ›

Kjenn beitet ditt - del 3 - Korleis legg ein forholda til rette for det høgverdige beitegraset?

13.06.2018

Det er forskjell på gras, og det er forskjell på beiter. Korleis kan ein legge forholda til rette for at det høgverdige graset skal vekse og trivast?

Les mer ›

Kjenn beitet ditt - Del 2 - Korleis kjenner ein att dei ulike beitegrasa?

13.06.2018

For å vurdere kvaliteten på eit beite er det nyttig å vite kva gras som veks i beite.

Les mer ›

Kjenn beitet ditt - Del 1 - Kva gras finn me i beitet?

11.06.2018 (Oppdatert: 14.06.2018)

Sauer og kyr er som barna: Kresne i matfatet. For å oppnå god produksjon på beite, er det derfor viktig å tilby dyra eit gras dei liker, som toler å verte beita og som gir høg produksjon.

Les mer ›

Kva lærte me på fagdag om dyrehelse og beitebruk?

08.06.2018 (Oppdatert: 13.06.2018)

Korleis ser eit bra beite ut? Korleis kan ein skilje det gode beitegraset frå det simple? Korleis legg ein til rette for at høgverdig beitegras skal trivast? Treng eg gi mineraltilskudd?

Les mer ›

Dosering med ensileringsmiddel

04.06.2018

Ved bruk av syrebaserte ensileringsmiddel er det viktig å ikkje underdosere. Då risikerer ein å gjere meir skade enn om ein ikkje hadde tilsett noko som helst.

Les mer ›

Knereverumpe

28.05.2018

Frå tid til anna blir vi kalla ut på gardar som slit med liten avling trass bruk av rikelege mengder gjødsel. Svært ofte kjem vi då til ei eng der knereverumpe er dominerande gras.

Les mer ›

Tips til ensilering av gras

22.05.2018 (Oppdatert: 23.05.2018)

Målet med ensileringa er å bevare mest mulig av næringsstoffene i fôret. Rask lufttetting og pH senking er det viktigste for å oppnå et godt resultat.

Les mer ›

Vanlege ugras i eng og beite

22.05.2018

Kampen mot ugraset tar tid. Fleirårig ugras med stort rotsystem må følgast opp med behandling over fleire år. Det er viktig å kjenna ugrasa for å velje gode tiltak.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.