Kålrotprosjektet 2008: Markdag og maskindemonstrasjon

18.03.2013 (Oppdatert: 23.01.2017) ,  Liv Oddny Slettebø

Kålrotprosjektet avsluttet arbeidet med kålflue i 2007, men har fortsatt aktiviteten med andre problemstillinger i 2008. Høyest på dagsorden står ugrasbekjempelse uten Ramrod.