Silopressaft - lagringsmåtar og handtering

14.01.2014 (Oppdatert: 23.01.2017) ,  Ragnvald Gramstad

NLR Rogaland har i ein rapport samla praktiske tiltak for å unngå pressaftavrenning.

Anten ein pakkar i rundballar, lagrar i tårnsiloar eller plansiloar, vil ein måtta ta hand om større eller mindre mengder pressaft.

Les meir om praktiske tiltak for å unngå pressaftavrenning i rapporten: Siloslått - lagringsmåtar og handtreing av pressaft

Sjå også brosjyren som er lagt om temaet:  Siloslått - Lagringsmåtar og handtering av pressaft