Silopressaft - lagringsmåtar og handtering

14.01.2014 (Oppdatert: 23.01.2017) Ragnvald Gramstad

NLR Rogaland har i ein rapport samla praktiske tiltak for å unngå pressaftavrenning.

Anten ein pakkar i rundballar, lagrar i tårnsiloar eller plansiloar, vil ein måtta ta hand om større eller mindre mengder pressaft.

Les meir om praktiske tiltak for å unngå pressaftavrenning i rapporten: Siloslått - lagringsmåtar og handtreing av pressaft

Sjå også brosjyren som er lagt om temaet:  Siloslått - Lagringsmåtar og handtering av pressaftFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.