Tradisjonelle og nye bruksområde

03.10.2014 (Oppdatert: 23.01.2017) ,  Ragnvald Gramstad

Helgjødsel er lokalprodusert "mineralgjødsel". Broiler/hønsegjødsel blir tilsatt nitrogen og kalium og pressa i 4 mm langkorna pellets. I tillegg til nitrogen og kalium kan ein få tilsett kobolt og kopar. Helgjødsla er utprøvd og har i alle forsøk samanlikna med tilsvarande mengde vanleg mineralgjødsel, gitt lik avling med omsyn til mengde og kvalitet.

Bilde: NLR Rogaland

I Bondevennen nr. 11 2014 skreiv Ragnvald Gramstad ein artikkel om emnet.

Heile artikkelen les du her: /media/ring/1219/BV11 2014_NLR4.pdf