Verdien av jord- og fôranalyser

16.10.2015 (Oppdatert: 23.01.2017) ,  Liv Oddny Slettebø

I henhold til forskrift om gjødslingsplanlegging skal det tas representative jordprøver hvert 4.-8. år på all jord som garden disponerer. Dette skal brukes som grunnlag for gjødslingsplanlegging, der gjødslingsbehovet korrigeres etter nivået på jordprøvene.

Foto: Bondevennen
Ingvild Luteberget Nesheim har i en artikkel i Bondevennen nr. 42 - 16. oktober 2015 belyst emnet. Hele artikkelen leser du her.