Rapport: Nitrat i plantesaft og Nitrat-N i jord

15.12.2015 (Oppdatert: 23.01.2017) Kari Aarekol

Sammenligning av egne målinger i felt med laboratorie-analyser. Deltakende enheter er Rogaland, Agder, Viken, SørØst, Oppland og Nord-Trøndelag. Erling Stubhaug, forsker NIBIO Landvik, Gerd Guren, fagkoordinator grønnsaker, Norsk Landbruksrådgiving.

Foto: NLR Rogaland
Ut fra målingene og analysene fra disse 13 feltene har en ikke funnet noen sammenheng mellom egne Horiba-målinger og LMI-analysene for nitrat i plantesaft. Dersom en gjør beregninger bare på resultat fra de fire kålfeltene, finner en derimot noe sammenheng. Hele rapporten, med oppsummering og konklusjon kan du lese her.


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.