Kvalitetsutvikling i gras 2016

12.05.2016 (Oppdatert: 23.01.2017) Ane Harestad

9. mai starta vi prøvetaking av gras for NIR- analyse på 5 prøvestader for å følgje med utvikling av varmesummen på målestasjonane på Særheim og i Hjelmeland.

Prøvetaking i Sandnes 9. mai 2016. Raigraseng.

Sjå også Oppsummering av prognoseprøvar før 1. slått 2016.

31. mai 2016: Varmesum som døgngrader frå og med 01.04. har no passert 500.

For dei som ønskjer eit fôr med høg fôreiningskonsentrasjon, er slått av raigras i fire-slåtts regime i gang, medan slått i tre-slåtts regime med blandingseng vil for mange ta til denne veka. Dersom ein treng mykje fôr, kan slåtten vente endå ei veke. Då blir avlinga større, men fôreiningskonsentrasjonen lågare. For produksjon av strukturfôr (ammeku, gjeldku) og høy til hest, kan det med fordel gå endå 2-3 veker.

Frå tidlegare år har vi sett at gras hausta ved 500 døgngrader har hatt ein fôreiningskonsentrasjon på om lag 0,95 per kg tørrstoff. Fleirårig raigras har jamt over lege litt høgare enn timotei i kvalitet til same tid. Det har vore variasjonar mellom år.

Våren 2015 var kald. Varmesummar til og med 30.05.2015 for Særheim/Hjelmeland var 389/389 døgngrader. I 2014 var dei tilsvarande verdiane 564/572.

9. mai starta vi prøvetaking av gras for NIR- analyse på 5 prøvestader for å følgje med utvikling av varmesummen på målestasjonane på Særheim og i Hjelmeland. Vi vil ta prøvar kvar veke fram til første slått. Desse analysane er nyttige med tanke på vurdering av slåttetidspunkt og graskvalitet.

Varmesum blir målt som døgngrader frå og med 1. april, og ligg på lmt.bioforsk.no. 

Varmesum i døgngrader på Særheim og i Hjelmeland i 2016. Kvalitetsanalysar av gras tekne på Jæren (Sandnes og Hå) og i Årdal. Prøvane er tekne i raigrasdominert eng og i timoteidominert eng.

 

Dato

Døgn-grader

Hå, raigras

Sandnes, raigras

 

Sær-heim

FEm/

kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

FEm/

kg ts

Råprot g/kg ts

NDF

g/kg ts

09.05.

257

1,10

308

486

1,07

227

416

18.05.

368

1,04

233

479

1,06

164

362

23.05.

419

1,00

234

549

1,01

191

483

30.05.

507

0,94

185

555

1,01

177

492

 

Dato

Døgn-grader

Gjesdal, timotei

 

Sær-heim

Fem/

kg ts

Råprot g/kg ts

NDF

g/kg ts

09.05.

257

1,09

272

436

18.05.

368

1,06

232

463

23.05.

419

1,02

234

549

30.05.

507

0,93

172

600

04.06.

587

0,88

143

642

 

Dato

Døgn-grader

Årdal, timotei

Rennesøy, timotei

 

Hjelme-land

Fem/

kg ts

Råprot g/kg ts

NDF

g/kg ts

Fem/

kg ts

Råprot g/kg ts

NDF

g/kg ts

09.05.

266

1,08

304

465

1,02

235

480

17.05.

371

1,05

207

446

1,05

220

473

23.05.

434

1,00

191

537

1,00

235

544

29.05.

513

     

0,96

189

575

30.05.

526

0,91

151

603

     


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.