Lokale

Gartnerivandring på Fogn 2. juni 2016

Dei fleste tomatdyrkarane ønskjer å dyrke spesialtomatar.

Les mer ›

Utvida krav til sprøytejournal frå 01.06.2015

I følgje ny forskrift om plantevernmidler som gjeld frå 1. juni 2015, er det i tillegg til vanleg sprøytejournal krav om føring av journal over integrert plantevern og omsyn til vassmiljø.

Les mer ›

21. april 2015: Dei norske tomatene er klare

NLR Rogaland, Bioforsk, Jæren gartnarlag og NLR veksthus går saman om fire gartnerivandringar i året.

Les mer ›

Vanlege ugras i eng og beite

Tabell over vanlege ugras i eng og beite. Planteinformasjon, foto, mekaniske og kjemiske rådgjerder.

Les mer ›