Lokale

Utvida krav til sprøytejournal frå 01.06.2015

I følgje ny forskrift om plantevernmidler som gjeld frå 1. juni 2015, er det i tillegg til vanleg sprøytejournal krav om føring av journal over integrert plantevern og omsyn til vassmiljø.

Les mer ›

Vanlege ugras i eng og beite

Tabell over vanlege ugras i eng og beite. Planteinformasjon, foto, mekaniske og kjemiske rådgjerder.

Les mer ›