Lokale

Ensileringsmiddel eller ikkje

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Rundballar - Ensileringsmiddel eller ikkje er eit sentralt spørsmål som vi truleg aldri vert ferdige med.

Les mer ›

Det enkle er ofte det beste

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Godt grovfôr er den viktigaste faktoren for å lukkast med god økonomi i mjølk- og kjøtt produksjonen.

Les mer ›

Eitt- og to-årig raigras. Praktisk bruk.

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

I den vanskelege vekstsesongen 2013 vart det nytta mykje eitt- og to-årig raigras. Stort sett fungerte dette bra, og ein fekk god avling i sum for året.

Les mer ›

Analyse av beitegras

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Kan mineralmangel i graset være årsak til dårlig tilvekst hos lam og ungdyr på kulturbeite?

Les mer ›

Hausteliner og kvalitet på grovfôret

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Moderne hausteliner med slått, fortørking, raking og etterfølgjande snitting / rundballepakking har gitt oss fleire utfordringar med omsyn til grovfôrkvaliteten. Årsakene til dette er mange.

Les mer ›

Endelig - store grasavlinger med god kvalitet

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Etter flere sesonger med problemer med overvintring av eng og ulagelig vær under innhøsting, klaffet alt denne vekstsesongen.

Les mer ›

Kvalitetsutvikling i haustbeite

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Registrering og analysar av kvaliteten på beitegras på fulldyrka jord, har over 2 år vist jamn og god kvalitet frå midten av juli og fram til siste del av september.

Les mer ›

Med topp silokvalitet på dagsorden

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Det kan ofte vera vanskeleg å heilt klart bestemma kva som er topp silokvalitet. Skal ein fortørka graset mykje eller lite? Skal ein bruka ensileringsmiddel eller ikkje?

Les mer ›

Hausteliner og kvalitet på grovfôret, konsekvensar for fôrkvalitet og gjæringskvalitet.

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Ragnvald Gramstad har i denne artikkelen belyst emnet. I vårt område har vi gode forhold for å produsera stor grovfôravling, både med omsyn til mengde og kvalitet.

Les mer ›

Grasartar/blandingar, raigras/svingel frå DLF og FKRA. Rapport 2007-2010

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Raisvingelsorten Hykor viste stort avlingspotensiale i høve til andre grasartar og blandingar. Spire surfor +10 gav bra resultat alle år.

Les mer ›

Bondevennen nr. 8-2009. Fagartiklar skrivne av tilsette i Norsk landbruksrådgiving sine avdelingar i Rogaland og Agder.

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Rett bruk av husdyrgjødsel og mineralgjødsel, Ragnvald Gramstad, NLR Rogaland Husdyrgjødsel + nitrogengjødsel, Tønnes Hamar, NLR Agder Grovforanlyser, Mardon Jørgensen, NLR Rogaland Stor avling med erter i gjenlegget, Jon marvik og Inger Birkeland Slågedal, NLR Agder Erter triller på Agder, Jon Marvik, NLR Agder. Potetvirus Y og A i egenoppformerte settepoteter. Sigbjørn Leidal, NLR Agder. Bedre potetavling med ekstra kalium. Inger Birkeland Slågedal, NLR Agder. Økokorn hjå Vesttun Samdrift. Ane Harestad og Vera Bergaas Utne, NLR Rogaland. Sjå Haugalandet. Torbjørn Ruud, Haugaland landbruksrådgjeving.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.