Lokale

Isåing/reparasjonssåing i eng med store og små frø

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

I såingsåret 2015 var det ikke signifikant forskjell mellom behandlingene etter isåing av flerårig raigras og timotei i god eng.

Les mer ›

Vedlikehaldssåing i eng med våtsåingsmetode

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

I 2015 var meiravlinga med isåing 132 kg TS/daa. På dei andre 8 felta i landet var det lite eller ikkje utslag av isåing, sjølv om det isådde raigraset etablerte seg bra dei fleste stadene.

Les mer ›

Våtsåing etter kjemisk brakking

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Direktesåing i 2014 med våtsåingsmetode på areal som ikkje var overflatebehandla og på areal som var overflatebehandla med ulike harvetypar har gitt interessante resultat.

Les mer ›

Plantevern i attlegg

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Regn og kulde gjer det ekstra utfordrande å få til eit vellukka attlegg i år. Under følgjer likevel nokre tips med tanke på plantevern i attlegg.

Les mer ›

Frå fagdag om bruk av plantevernmiddel og miljøpåverknader, Særheim 20. april

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Stikkord frå fagmøte om bruk av plantevern: Lang nedbrytingstid av soppmiddel i jord under norske forhold, funn av glyfosat i vannprøvar, Jova sine analyseresultat frå Skas-Heigre og Time-bekken.

Les mer ›

Vedlikehaldssåing i eng med våtsåingsmetode

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Resultat frå 2013 viser inga avlingsauke med vedlikehaldssåing, men i 2014 var det 145 kg/TS/daa i avlingsauke på Jæren. På dei 7 andre felta i landet var det lite eller ikkje utslag av isåing.

Les mer ›

Attlegg med direktesåing om hausten

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Brakking etter andre slått har gitt vellukka grasattlegg med direktesåing i slutten av august.

Les mer ›

Vedlikehaldssåing i eng med våtsåingsmetode

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Trass god etablering av fleirårig raigras med direktesåing i 2013, vart det ikkje registrert avlingsauke.

Les mer ›

Frå fagmøte om grovforavlingar og isåing 2013 på Jæren

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Tidleg såing i glissen eng er med og sikrar eit godt resultat. På fagmøtet om grasavlingar og isåing var det gode tilbakemeldingar på isåing i eng og bruk av eitt- og toårig raigras.

Les mer ›

Vinterlagring av traktorsprøyta

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Vinterlagring av traktorsprøyte.

Les mer ›

Vedlikehaldssåing i eng

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Vedlikehaldssåing av raigras i etablert eng ved bruk av våtsåingsutstyr gav i gjennomsnitt ei meiravling på 150 FEm pr daa i sum for to slåttar. Resultata varierte, men er likevel interessante.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.