Lokale

Optimaliser grovfôret

Norsk Landbruksrådgiving arrangerte i mai fleire mardagar med tema kvalitetsutvikling i eng.

Les mer ›

Betre grovfôr for høgare avdrått

Om lag 30 prosent tørrstoff og rett mengde syre gir optimal gjæring og høgast grovfôropptak. Frå markdag med Åshild Randby om kvalitetsutvikling i eng 18. mai 2015.

Les mer ›

Ensileringsmiddel i rundballar

På Sira i Sør-Rogaland er det gode røynsle med bruk av ensileringsmiddel i rundballar.

Les mer ›

Endelig - store grasavlinger med god kvalitet

Etter flere sesonger med problemer med overvintring av eng og ulagelig vær under innhøsting, klaffet alt denne vekstsesongen.

Les mer ›

Silopressaft - lagringsmåtar og handtering

NLR Rogaland har i ein rapport samla praktiske tiltak for å unngå pressaftavrenning.

Les mer ›

Dyrkingsmanual for høy til hest

Produksjon av høy til hest skiller seg fra produksjon av grovfôr til drøvtyggere på fleire måtar. Vi har laga ein dyrkingsmal for produksjon av høy til hest.

Les mer ›

Mer sukker med ensileringsmiddel i plansilo

Rett bruk av GrasAAT Pluss til plansilo gav økt innhold av sukker i surfôret. Det ble også registrert redusert innhold av etanol og ammoniakk.

Les mer ›

Høy til hest

Kvalitetshøy til hest - sluttrapport for forsøk til NLR Rogaland 2009-2011

Les mer ›

Høy til hest

Kvalitetshøy til hest - sluttrapport for forsøk til NLR Rogaland 2009-2011

Les mer ›

Ensilering av grovfôr i rundballer

NLR Rogaland sine utprøvinger av ensileringsmiddel i rundballer har gitt en klar tilbakemelding om viktigheten av å bruke ensileringsmiddel med hensyn til å sikre en trygg ensilering.

Les mer ›

Ensilering av grovfôr i rundballer

NLR Rogaland sine utprøvinger av ensileringsmiddel i rundballer har gitt en klar tilbakemelding om viktigheten av å bruke ensileringsmiddel med hensyn til å sikre en trygg ensilering.

Les mer ›

Kvalitetsanalysar før 1. slått

Særleg kvaliteten på raigraset i prøvane som me har teke før første slått på Jæren, har halde seg godt i år.

Les mer ›

Kvalitetsanalysar før 1. slått

Særleg kvaliteten på raigraset i prøvane som me har teke før første slått på Jæren, har halde seg godt i år.

Les mer ›