Lokale

Optimaliser grovfôret

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Norsk Landbruksrådgiving arrangerte i mai fleire mardagar med tema kvalitetsutvikling i eng.

Les mer ›

Betre grovfôr for høgare avdrått

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Om lag 30 prosent tørrstoff og rett mengde syre gir optimal gjæring og høgast grovfôropptak. Frå markdag med Åshild Randby om kvalitetsutvikling i eng 18. mai 2015.

Les mer ›

Ensileringsmiddel i rundballar

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

På Sira i Sør-Rogaland er det gode røynsle med bruk av ensileringsmiddel i rundballar.

Les mer ›

Endelig - store grasavlinger med god kvalitet

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Etter flere sesonger med problemer med overvintring av eng og ulagelig vær under innhøsting, klaffet alt denne vekstsesongen.

Les mer ›

Silopressaft - lagringsmåtar og handtering

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

NLR Rogaland har i ein rapport samla praktiske tiltak for å unngå pressaftavrenning.

Les mer ›

Dyrkingsmanual for høy til hest

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Produksjon av høy til hest skiller seg fra produksjon av grovfôr til drøvtyggere på fleire måtar. Vi har laga ein dyrkingsmal for produksjon av høy til hest.

Les mer ›

Mer sukker med ensileringsmiddel i plansilo

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Rett bruk av GrasAAT Pluss til plansilo gav økt innhold av sukker i surfôret. Det ble også registrert redusert innhold av etanol og ammoniakk.

Les mer ›

Høy til hest

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Kvalitetshøy til hest - sluttrapport for forsøk til NLR Rogaland 2009-2011

Les mer ›

Ensilering av grovfôr i rundballer

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

NLR Rogaland sine utprøvinger av ensileringsmiddel i rundballer har gitt en klar tilbakemelding om viktigheten av å bruke ensileringsmiddel med hensyn til å sikre en trygg ensilering.

Les mer ›

Kvalitetsanalysar før 1. slått

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Særleg kvaliteten på raigraset i prøvane som me har teke før første slått på Jæren, har halde seg godt i år.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.