Lokale

Husdyrgjødsel – prøvetaking og verdi

I høve til pris på innkjøpt mineralgjødsel representerer i grove trekk eitt tonn blautgjødsel storfe om lag kr. 100,-.

Les mer ›

Optimal bruk av næringsstoff

Vi må verta flinkare til å ikkje kjøpa inn fosfor frå mineralgjødsel som vi ikkje treng.

Les mer ›

Skjerping av krav til lagring av mineralgjødsel med ammoniumnitrat

Nytt lovforslag om lagring og sikring av gjødsel som inneheld ammoniumnitrat, blir truleg vedteke haust 2014.

Les mer ›