Lokale

Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmiddel 2015/2016

NLR Rogaland planlegg autorisasjonskurs for kjøp og bruk av plantevernmiddel i november 2015 og januar 2016.

Les mer ›

Utvida krav til sprøytejournal frå 01.06.2015

I følgje ny forskrift om plantevernmidler som gjeld frå 1. juni 2015, er det i tillegg til vanleg sprøytejournal krav om føring av journal over integrert plantevern og omsyn til vassmiljø.

Les mer ›

Møt sprøytesesongen forberedt

Når sprøytesesongen er i gang, er det ofte en hektisk periode. Med gode forberedelser kan helserisikoen minimeres. Her får du info og tips slik at jobben kan utføres på en tryggere måte.

Les mer ›

Frå fagdag om bruk av plantevernmiddel og miljøpåverknader, Særheim 20. april

Stikkord frå fagmøte om bruk av plantevern: Lang nedbrytingstid av soppmiddel i jord under norske forhold, funn av glyfosat i vannprøvar, Jova sine analyseresultat frå Skas-Heigre og Time-bekken.

Les mer ›

Avslutning av vekstsesongen

Potethøstingen har allerede værti gang i snart to måneder. Men nå starter opptaket av potetene som skal lagres til langt ut på våren neste år.

Les mer ›

Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmiddel 2014/2015

November 2014/januar 2015 skal NLR Rogaland arrangera fleire kurs på Bryne, eitt på Finnøy og eitt i Strand for autorisasjon plantevern. NLR Veksthus arrangerer på Jæren for veksthus.

Les mer ›

Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmiddel 2013/2014

Haust 2013/vinter 2014 skal NLR Rogaland arrangera fleire kurs på Bryne for autorisasjon plantevern.

Les mer ›

Autorisasjonskurs plantevern 2012/2013

Det blir autorisasjonskurs november 2012 - januar 2013 på Finnøy, Strand og Bryne.

Les mer ›

Autorisasjonskurs plantevern 2012/2013

Det blir autorisasjonskurs november 2012 - januar 2013 på Finnøy, Strand og Bryne.

Les mer ›

Strategi for bekjempelse av tørråte i 2010

Potettørråte er den viktigste sjukdommen i potet i Norge og skyldes en sopplignende organisme som angriper både blad, stengler og knoller. At tørråtesprøyting hjelper viser dette bilde.

Les mer ›

Strategi for bekjempelse av tørråte i 2010

Potettørråte er den viktigste sjukdommen i potet i Norge og skyldes en sopplignende organisme som angriper både blad, stengler og knoller. At tørråtesprøyting hjelper viser dette bilde.

Les mer ›

Tørråtemidler – hvilke midler skal jeg bruke ?

Det er fortsatt ikke registrert tørråte i Rogaland, heller ikke andre steder i landet de siste ukene. De tidlige funnene i Aust-Agder er under ”kontroll”.

Les mer ›

Tørråtemidler – hvilke midler skal jeg bruke ?

Det er fortsatt ikke registrert tørråte i Rogaland, heller ikke andre steder i landet de siste ukene. De tidlige funnene i Aust-Agder er under ”kontroll”.

Les mer ›