Lokale

Enkle bygg til storfe og småfe

26.11.2018 (Oppdatert: 27.11.2018)

I forskriftene om hold av storfe og småfe er det åpent for at dyrene kan oppstalles i enkle bygg. Selv om det er enkle bygg, er det fortsatt noen krav som må oppfylles.

Les mer ›

Plansilo - tiltak mot avrenning

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Sjølv med fortørking av graset ser vi pressaftavrenning frå plansiloar.

Les mer ›

Spedgristap og utforming av fødebinge

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Antall og plassering av drikkenipler kan ha effekt på spedgristap, mens vernebøyler ikke ser ut til å tjene sitt formål, hevder bacheloroppgave fra Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), våren 2014.

Les mer ›

Årsmelding 2014 NLR Rogaland

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Les NLR Rogaland si årsmelding for 2014 på web. Delen med forsøksmelding er ikkje med her.

Les mer ›

Fjøs for ammeku

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Vurderer du å bygge nytt fjøs til ammekyr er det viktig å finne rimelege løysingar, samtidig som dei tilfredsstiller dine krav for rasjonell drifting av fjøset.

Les mer ›

Skjerping av krav til lagring av mineralgjødsel med ammoniumnitrat

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Nytt lovforslag om lagring og sikring av gjødsel som inneheld ammoniumnitrat, blir truleg vedteke haust 2014.

Les mer ›

Bygg betre med ein god plan

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Byggeprosessen omfattar mange tema og kan vera uoversiktleg for nokon og einkvar.

Les mer ›

Framtidsretta fjøs er gruppeinndelt

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Gruppeinndelte fjøs er framtidsretta og fleksible bygg med fokus på god logistikk og framtidig utviding. Kapitalbelastninga blir fordelt over fleire år, men gjev noko høgare total byggekostnad.

Les mer ›

Kalveoppstalling

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

I denne artikkelen tek vi for oss oppstilling av kalv i eige kalverom og ute i kalvehytter.

Les mer ›

Plansilo og rundballelager

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Driftseiningane i jordbruket blir stadig større og dermed aukar areal som skal haustast. Med krav til rask ilegging / slått, er plansilo og rundballar blitt det dominerande fôrlageret.

Les mer ›

Mosjonskrav for storfe

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Forskrift for hold av storfe krev at alt storfe, med unntak av ukastrerte hanndyr over 6 mnd, skal ha tilgang på fri bevegelse og mosjon i minimum 8 veker i sommarhalvåret.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.