Lokale

Plansilo - tiltak mot avrenning

Sjølv med fortørking av graset ser vi pressaftavrenning frå plansiloar.

Les mer ›

Spedgristap og utforming av fødebinge

Antall og plassering av drikkenipler kan ha effekt på spedgristap, mens vernebøyler ikke ser ut til å tjene sitt formål, hevder bacheloroppgave fra Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), våren 2014.

Les mer ›

Årsmelding 2014 NLR Rogaland

Les NLR Rogaland si årsmelding for 2014 på web. Delen med forsøksmelding er ikkje med her.

Les mer ›

Fjøs for ammeku

Vurderer du å bygge nytt fjøs til ammekyr er det viktig å finne rimelege løysingar, samtidig som dei tilfredsstiller dine krav for rasjonell drifting av fjøset.

Les mer ›

Skjerping av krav til lagring av mineralgjødsel med ammoniumnitrat

Nytt lovforslag om lagring og sikring av gjødsel som inneheld ammoniumnitrat, blir truleg vedteke haust 2014.

Les mer ›

Bygg betre med ein god plan

Byggeprosessen omfattar mange tema og kan vera uoversiktleg for nokon og einkvar.

Les mer ›

Framtidsretta fjøs er gruppeinndelt

Gruppeinndelte fjøs er framtidsretta og fleksible bygg med fokus på god logistikk og framtidig utviding. Kapitalbelastninga blir fordelt over fleire år, men gjev noko høgare total byggekostnad.

Les mer ›

Kalveoppstalling

I denne artikkelen tek vi for oss oppstilling av kalv i eige kalverom og ute i kalvehytter.

Les mer ›

Plansilo og rundballelager

Driftseiningane i jordbruket blir stadig større og dermed aukar areal som skal haustast. Med krav til rask ilegging / slått, er plansilo og rundballar blitt det dominerande fôrlageret.

Les mer ›

Mosjonskrav for storfe

Forskrift for hold av storfe krev at alt storfe, med unntak av ukastrerte hanndyr over 6 mnd, skal ha tilgang på fri bevegelse og mosjon i minimum 8 veker i sommarhalvåret.

Les mer ›