Lokale

Prosjektering, kontrahering og kontrakter

03.05.2019

Et godt forhold mellom bonde og entreprenør varer helt til man ikke lenger er enige. For at begge parter skal sikres best mulig anbefaler vi å skrive kontrakter.

Les mer ›

Planlegging av storfefjøs

23.04.2019 (Oppdatert: 30.04.2019)

Noen ganger er ønsket om å investere i ny driftsbygning så sterkt at du kanskje forhaster deg litt. Norsk Landbruksrådgiving gir råd undervegs i byggeprosessen.

Les mer ›

Enkle bygg til storfe og småfe

26.11.2018 (Oppdatert: 27.11.2018)

I forskriftene om hold av storfe og småfe er det åpent for at dyrene kan oppstalles i enkle bygg. Selv om det er enkle bygg, er det fortsatt noen krav som må oppfylles.

Les mer ›

Plansilo - tiltak mot avrenning

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Sjølv med fortørking av graset ser vi pressaftavrenning frå plansiloar.

Les mer ›

Spedgristap og utforming av fødebinge

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Antall og plassering av drikkenipler kan ha effekt på spedgristap, mens vernebøyler ikke ser ut til å tjene sitt formål, hevder bacheloroppgave fra Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), våren 2014.

Les mer ›

Årsmelding 2014 NLR Rogaland

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Les NLR Rogaland si årsmelding for 2014 på web. Delen med forsøksmelding er ikkje med her.

Les mer ›

Fjøs for ammeku

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Vurderer du å bygge nytt fjøs til ammekyr er det viktig å finne rimelege løysingar, samtidig som dei tilfredsstiller dine krav for rasjonell drifting av fjøset.

Les mer ›

Skjerping av krav til lagring av mineralgjødsel med ammoniumnitrat

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Nytt lovforslag om lagring og sikring av gjødsel som inneheld ammoniumnitrat, blir truleg vedteke haust 2014.

Les mer ›

Bygg betre med ein god plan

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Byggeprosessen omfattar mange tema og kan vera uoversiktleg for nokon og einkvar.

Les mer ›

Framtidsretta fjøs er gruppeinndelt

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Gruppeinndelte fjøs er framtidsretta og fleksible bygg med fokus på god logistikk og framtidig utviding. Kapitalbelastninga blir fordelt over fleire år, men gjev noko høgare total byggekostnad.

Les mer ›

Kalveoppstalling

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

I denne artikkelen tek vi for oss oppstilling av kalv i eige kalverom og ute i kalvehytter.

Les mer ›

Plansilo og rundballelager

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Driftseiningane i jordbruket blir stadig større og dermed aukar areal som skal haustast. Med krav til rask ilegging / slått, er plansilo og rundballar blitt det dominerande fôrlageret.

Les mer ›

Mosjonskrav for storfe

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Forskrift for hold av storfe krev at alt storfe, med unntak av ukastrerte hanndyr over 6 mnd, skal ha tilgang på fri bevegelse og mosjon i minimum 8 veker i sommarhalvåret.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.