Lokale

Sortsfelt i hageblåbær, 1996-2000

28.05.2019

Tidleg på -90 talet fekk Etne kommune tildelt midlar får staten til eit 3-årig bærprosjekt. Etne, Ølen og Vindafjord forsøksring var med i styringsgruppa for prosjektet.

Les mer ›

IPN prosjekt i hageblåbær. 2014-2017. "Økt norsk produksjon av hageblåbær"

18.01.2019

Den overordna ideen for prosjektet var å auke kompetansen til Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og medlemmene deira.

Les mer ›

Plantevern i hageblåbær

06.03.2018 (Oppdatert: 30.01.2019)

Ugras utgjer den største plantevernmessige ufordringa i hageblåbær. Det er viktig å får bort fleirårige ugras før etablering av feltet.

Les mer ›

Vatning i hageblåbær

05.03.2018 (Oppdatert: 30.01.2019)

Blåbærbusken har eit grunt rotnett som er svært utsett for tørke. Jamn og rett tilførsle av vatn er difor avgjerande for optimal vekst.

Les mer ›

Bladsymptom på næringsmangel i hageblåbær

05.03.2018

Hageblåbær har eit grunt rotnett med røter utan rothår. For å få optimal vekst og utvikling, er det viktig å ha kontroll med tilførsla av plantenæring.

Les mer ›

Gjødsling til Hageblåbær

05.03.2018

Blåbær vert dyrka på to klart ulike jordarter: 1) Organisk jord; og 2) Mineraljord. Organisk jord frigjer meir nitrogen (N) og held betre på vatn enn dei fleste mineraljordarter.

Les mer ›

Hageblåbær. Forming og klipping

05.03.2018 (Oppdatert: 30.01.2019)

Mars er det tid for klipping av blåbærbuskane. Svulmande blomeknoppar, faste og friske inni viser at vinteren ikkje har vore for hard.

Les mer ›

Hageblåbær-etablering av felt

05.03.2018 (Oppdatert: 21.03.2018)

Ei vellukka planting av hageblåbær, kan stå i mange år. I USA finn vi felt som sjølv etter 40 år er i full produksjon. Difor må vi tenkje langsiktig når vi plasserer feltet.

Les mer ›

Har du planer om å plante bær ?

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Du kan styrke næringsgrunnlaget på garden med bærproduksjon.Bær egner seg godt som en del av driftsopplegget på gården. Bærproduksjon kan gi gode inntekter på lite areal.

Les mer ›

Fjern busker med mykje solbærgallmidd.

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Nå i mai er det rette tida for å bekjempe solbærgallmidden. Ser du mange knopper som svulmer opp , bør setja inn tiltak.

Les mer ›

Plantevern i frukt og bær 2011

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Plantevernplanen er eit nyttig hjelpemiddel for frukt og bærdyrkarar. Takk til Torbjørn Takle, FMLA i Sogn og Fjordane, som har lagt ned mykje arbeid med planen.

Les mer ›

Klipping av bærbuskar

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Klipping av bærbuskar. Solbær, rips, hageblåbær

Les mer ›

Dyrking av hageblåbær

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Introduksjon til hageblåbær. Krav til jord og klima. Sorter av hageblåbær. Gjødsling.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.