Lokale

Suksesskriterium ved isåing i eng

Vinteren er i ferd med å sleppe taket, og mange vurderer nå om ein skal så i ekstra frø på halvsvake areal. For å lukkast med isåinga, er det viktig å ha kontroll på suksesskriteria.

Les mer ›

Avrenning frå plansiloar

Det er meir og mindre pressaftavrenning frå plansiloar. Dette skuldast fleire forhold som vi bør får orden på.

Les mer ›

Pløy mer

Pløying har mange fordeler. Mange ville fått større avlinger med mer pløying.

Les mer ›

Rapport prosjekt: Helgjødsel i beite - innhald av kopar og kobolt i beitegras

Kobolt er som kjent eit mikronæringsstoff som har vorte tilført beitegraset vårt i mange år.

Les mer ›

Fjøs for ammeku

Vurderer du å bygge nytt fjøs til ammekyr er det viktig å finne rimelege løysingar, samtidig som dei tilfredsstiller dine krav for rasjonell drifting av fjøset.

Les mer ›

Skjerping av krav til lagring av mineralgjødsel med ammoniumnitrat

Nytt lovforslag om lagring og sikring av gjødsel som inneheld ammoniumnitrat, blir truleg vedteke haust 2014.

Les mer ›

Hausteliner og kvalitet på grovfôret, konsekvensar for fôrkvalitet og gjæringskvalitet.

Ragnvald Gramstad har i denne artikkelen belyst emnet. I vårt område har vi gode forhold for å produsera stor grovfôravling, både med omsyn til mengde og kvalitet.

Les mer ›

Vinterlagring av traktorsprøyta

Vinterlagring av traktorsprøyte.

Les mer ›

Steinsprekking – alternativ til dynamitt

C-sertefikatet for bruk av dynamitt på eigen gard gjekk ut 2011.

Les mer ›

Reduserte avlinger p.g.a. jordpakking og dårlig jordstruktur ?

Maskinstørrelsen øker år for år, tilgangen på stort og tungt utstyr er god. Maskinbransjen markedsfører sine store maskiner – de tjener nok og mest på å selge en stor maskin ?

Les mer ›

Hovedpunkt ved grøfting

Her finn du nokre hovedpunkt som er viktig å passe på ved grøfting.

Les mer ›

Staten gir tilskot til grøfting i 2013

I "Teknisk Jordbruksavtale for 2012" er det løyvd 100 millionar kroner i tilskot til grøfting av tidlegare grøfta jord.

Les mer ›

Traktor og Yrkessjåfør-kompetanse

Prøver her å samanfatta dei viktigaste forholda som gjeld når ein skal driva ulike former for køyring/leigekøyring med traktor.

Les mer ›

Overvaking av sauehuset via nettet

Ei investering på rundt 1500 kr i web-basert overvaking av sauehuset har spart mange timar for Håkon og Britt Pedersen i vår.

Les mer ›

Bygningsrådgiving - logistikk, bygg og økonomi

NLR Rogaland tilbyr nøytral bygningsrådgiving, og samarbeider om rådgivingstilbod innan logistikk, bygg og økonomi.

Les mer ›

Bygningsrådgiving - logistikk, bygg og økonomi

NLR Rogaland tilbyr nøytral bygningsrådgiving, og samarbeider om rådgivingstilbod innan logistikk, bygg og økonomi.

Les mer ›

Vellykka bio-energiseminar i Vindafjord

Mange interesserte bønder og flinke foredragshaldarar var samla i Vindafjordhallen 24.mars 2010. Før lunsj var hovudtema biogass. På ettermiddagen var vedfyringsanlegg hovudemne.

Les mer ›