Lokale

Tiltak for å hindre jordpakking – dekktrykk

18.03.2019

Redusert dekktrykk er eit av mange tiltak ein kan gjere for å redusere jordpakkinga. Å kontrollere kva dei dekka ein eig faktisk toler, er det aller billegaste ein kan gjere.

Les mer ›

Ligg eit steg framfor

25.01.2019

Det er mykje som kjenneteiknar ein dyktig bonde. Eit trekk hjå mange dyktige bønder er at dei alltid ligg eitt steg framfor.

Les mer ›

Suksesskriterium ved isåing i eng

05.04.2018 (Oppdatert: 25.02.2019)

Vinteren er i ferd med å sleppe taket, og mange vurderer nå om ein skal så i ekstra frø på halvsvake areal. For å lukkast med isåinga, er det viktig å ha kontroll på suksesskriteria.

Les mer ›

Avrenning frå plansiloar

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Det er meir og mindre pressaftavrenning frå plansiloar. Dette skuldast fleire forhold som vi bør får orden på.

Les mer ›

Mekanisk og termisk ugrasbekjempelse i grønnsaker

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Møte med Thomas Holz.Vi starta med møte på låven. Fikk servert en deilig vegatarisk/økologisk gryterett. Avslutta med markvandring. Her kan du lese om litt av det vi lærte den kvelden

Les mer ›

Pløy mer

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Pløying har mange fordeler. Mange ville fått større avlinger med mer pløying.

Les mer ›

Rapport prosjekt: Helgjødsel i beite - innhald av kopar og kobolt i beitegras

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Kobolt er som kjent eit mikronæringsstoff som har vorte tilført beitegraset vårt i mange år.

Les mer ›

Fjøs for ammeku

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Vurderer du å bygge nytt fjøs til ammekyr er det viktig å finne rimelege løysingar, samtidig som dei tilfredsstiller dine krav for rasjonell drifting av fjøset.

Les mer ›

Skjerping av krav til lagring av mineralgjødsel med ammoniumnitrat

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Nytt lovforslag om lagring og sikring av gjødsel som inneheld ammoniumnitrat, blir truleg vedteke haust 2014.

Les mer ›

Hausteliner og kvalitet på grovfôret, konsekvensar for fôrkvalitet og gjæringskvalitet.

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Ragnvald Gramstad har i denne artikkelen belyst emnet. I vårt område har vi gode forhold for å produsera stor grovfôravling, både med omsyn til mengde og kvalitet.

Les mer ›

Vinterlagring av traktorsprøyta

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Vinterlagring av traktorsprøyte.

Les mer ›

Steinsprekking – alternativ til dynamitt

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

C-sertefikatet for bruk av dynamitt på eigen gard gjekk ut 2011.

Les mer ›

Reduserte avlinger p.g.a. jordpakking og dårlig jordstruktur ?

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Maskinstørrelsen øker år for år, tilgangen på stort og tungt utstyr er god. Maskinbransjen markedsfører sine store maskiner – de tjener nok og mest på å selge en stor maskin ?

Les mer ›

Hovedpunkt ved grøfting

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Her finn du nokre hovedpunkt som er viktig å passe på ved grøfting.

Les mer ›

Staten gir tilskot til grøfting i 2013

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

I "Teknisk Jordbruksavtale for 2012" er det løyvd 100 millionar kroner i tilskot til grøfting av tidlegare grøfta jord.

Les mer ›

Traktor og Yrkessjåfør-kompetanse

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Prøver her å samanfatta dei viktigaste forholda som gjeld når ein skal driva ulike former for køyring/leigekøyring med traktor.

Les mer ›

Overvaking av sauehuset via nettet

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Ei investering på rundt 1500 kr i web-basert overvaking av sauehuset har spart mange timar for Håkon og Britt Pedersen i vår.

Les mer ›

Bygningsrådgiving - logistikk, bygg og økonomi

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

NLR Rogaland tilbyr nøytral bygningsrådgiving, og samarbeider om rådgivingstilbod innan logistikk, bygg og økonomi.

Les mer ›

Vellykka bio-energiseminar i Vindafjord

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Mange interesserte bønder og flinke foredragshaldarar var samla i Vindafjordhallen 24.mars 2010. Før lunsj var hovudtema biogass. På ettermiddagen var vedfyringsanlegg hovudemne.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.