Lokale

Pløy mer

Pløying har mange fordeler. Mange ville fått større avlinger med mer pløying.

Les mer ›

Vinterlagring av traktorsprøyta

Vinterlagring av traktorsprøyte.

Les mer ›

Reduserte avlinger p.g.a. jordpakking og dårlig jordstruktur ?

Maskinstørrelsen øker år for år, tilgangen på stort og tungt utstyr er god. Maskinbransjen markedsfører sine store maskiner – de tjener nok og mest på å selge en stor maskin ?

Les mer ›

Traktor og Yrkessjåfør-kompetanse

Prøver her å samanfatta dei viktigaste forholda som gjeld når ein skal driva ulike former for køyring/leigekøyring med traktor.

Les mer ›