Lokale

Kulturbeiter - avlingsvariasjon

Kulturbeitene varierer mye i avling og tilstand. Vi ser dette både på jordprøver, og når vi er ute på befaringer.

Les mer ›

Beite til sau og storfe

Prosjektrapport 2012-2015

Les mer ›

Kydlestuvar i Rogaland

Frå fagdag arrangert av NLR Rogaland om kydlestuvar; restaurering og skjøtsel.

Les mer ›

Beitetrykk i kystlynghei

Bruken av lyngmark og utmark har igjen auka etter mange år med lite beiting. Kva er passe beitepress på lyngmark?

Les mer ›

Beiteskjøtsel i Førland landskapsvernområde.

Beiting, lyngbrenning og hogst dei siste 7 åra har opna opp igjen det flotte kulturlandskapet ved heiegarden Førland i Lund.

Les mer ›

Brenning i heia gir mer beite

Artikkel av Anne Kari Grimstad frå Bondevennen etter lyngheiseminar i Dalane.

Les mer ›

Beitetrykk i kystlynghei.

Rapport utarbeidd av tre NLR-einingar i Rogaland.

Les mer ›

Lyngheiprosjekt i Dalane 2006-2013

Gjennom 7 år har NLR Dalane gjort registreringar på lyngheiområde som er beita med varierande beitetrykk eller som ikkje er beita.

Les mer ›

Fra økologisk fagsamling i Rogaland

Fra den årlig samling for bønder med økologisk produksjon, forbrukere og andre som er interessert i økologisk landbruk i Rogaland.

Les mer ›

Bør en sprøyte eller hakke tistler ?

Haugaland Landbruksrådgjeving har i forsøk samenlikna hakking med sprøyting mot myrtistler. Vi brukte ca 90 min på å bekjempe 1000 tistler enten vi sprøyta eller hakka.

Les mer ›

Lyngbrenning og NM i Lyngbrenning

I 2-3000 år har bøndene langs kysten drevet med lyngbrenning for å få bedre beiter og vinterfor. Metoden har vært lite brukt etter 2. verdenskrig. Interessen for brenning er nå på vei tilbake.

Les mer ›

Rydding av Einer

Mye einer gir dårligere beiter og mindre arealtilskudd. Derfor bør du fjerne buskene.

Les mer ›

Lyngbrenning på vanskelige areal i 2010 !

Det meste av Haugalandet er dekka av snø. På åsrygger og hauger er det meste av snøen blåst bort. Her kan det snart bli forhold for lyngbrenning.

Les mer ›