Lokale

Kløver er ein god plante for pollinerande insekt

08.04.2019 (Oppdatert: 09.04.2019)

Mange bønder er opptatt av å legga til rette for insektliv. Frøforhandlarane merkar auka etterspørsel etter blomsterfrø som kan vera vanskelege å få tak i på kort sikt.

Les mer ›

Dvergmarinøkkel ved Nesheim i Sveio; tilstanden i 2018 og overvåking av vegetasjonen

28.01.2019 (Oppdatert: 31.01.2019)

På garden Nesheim i Sveio kommune er det ein kjent lokalitet av bregneplanta dvergmarinøkkel (Botrychium simplex).

Les mer ›

Fagdag om bruk av utmark og kystlynghei

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

I forkant av Norsk Villsaulag sitt årsmøte på Karmøy var det 3.juni ein fagdag som løfta fram ulike sider ved å ta i bruk utmarka igjen.

Les mer ›

Beite til sau og storfe

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Prosjektrapport 2012-2015

Les mer ›

Kydlestuvar i Rogaland

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Frå fagdag arrangert av NLR Rogaland om kydlestuvar; restaurering og skjøtsel.

Les mer ›

Noen erfaringer ved bruk av tistelhakke.

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Vi har fått spørsmål om rett bruk av bruk av tistelhakka. Noen av spørsmåla vil vi svare på her. Du kan og lese om tistelforsøket vi utførte. Vi bekjempa tistler med MCPA og hakke.

Les mer ›

Beitetrykk i kystlynghei

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Bruken av lyngmark og utmark har igjen auka etter mange år med lite beiting. Kva er passe beitepress på lyngmark?

Les mer ›

Beiteskjøtsel i Førland landskapsvernområde.

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Beiting, lyngbrenning og hogst dei siste 7 åra har opna opp igjen det flotte kulturlandskapet ved heiegarden Førland i Lund.

Les mer ›

Beitetrykk i kystlynghei.

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Rapport utarbeidd av tre NLR-einingar i Rogaland.

Les mer ›

Lyngheiprosjekt i Dalane 2006-2013

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Gjennom 7 år har NLR Dalane gjort registreringar på lyngheiområde som er beita med varierande beitetrykk eller som ikkje er beita.

Les mer ›

Skjøtsel av verdfulle kulturlandskap i Rogaland

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Skjøtselstiltak og støtteordningar for å sikre langsiktig skjøtsel av verdfulle kulturlandskap med spesielt store biologiske verdiar.

Les mer ›

Hagerømlingar - ny brosjyre fra Fylkesmannen i Rogaland

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Miljøavdelinga ved Fylkesmannen i Rogaland har gitt ut ei informasjons-brosjyre "Hagerømlingar". Denne tar for seg ein del framande artar som truar biologisk mangfald.

Les mer ›

Lyngbrenning og NM i Lyngbrenning

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

I 2-3000 år har bøndene langs kysten drevet med lyngbrenning for å få bedre beiter og vinterfor. Metoden har vært lite brukt etter 2. verdenskrig. Interessen for brenning er nå på vei tilbake.

Les mer ›

Biologisk kartlegging på Haugalandet

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Rapport fra kartlegging av biologisk mangfald i utvalde område i Karmøy, Tysvær, Bokn og Haugesund, er no ferdig.

Les mer ›

Rydding av Einer

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Mye einer gir dårligere beiter og mindre arealtilskudd. Derfor bør du fjerne buskene.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.