Lokale

Kløverrik eng - avling/fôrkvalitet/økonomi

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Ein har undersøkt avling og fôrkvalitet i ung kløverrik eng ved ulik gjødsling, og laga fôrplanar med grovfôr frå dei ulike gjødslingane.

Les mer ›

Tilbod om økologisk veiledning i 2014

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Økologisk Førsteråd og Gruppebasert rådgiving er tilbod opne for alle interesserte. Økoplan og Rådgivingstimar er tilbod for bruk med tilknyting til Debio.

Les mer ›

God silo kan dekke vitamin E behovet

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Det er grunn til å tro at kyr i midt- og seinlaktasjon med høyt grovfôropptak av surfôr med middels innhold av vitamin E ikke har behov for tilskudd av vitamin E.

Les mer ›

Kompostkultur og biologisk mangfald i jord 1

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Her kan du laste ned ymse info om levande jord samt foredraget til Øystein Haugerud frå fagmøte på Jæren 18/1-12 med tema jordliv og husdyrgjødsel.

Les mer ›

Økologisk grovfôr- og kjøtproduksjon, Jæren 2000-2004

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Registrerignar i prosjekt på Jæren 2000-2004 synte moglegheiter for gode resultat innan økologisk grovfôr- og kjøtproduksjon.

Les mer ›

Avlingsregistrering i økologisk eng

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Avlingsregistreringar 2009-2011 i økologisk og konvensjonell ung eng synte 13% skilnad. Innhald av kløver var noko varierande.

Les mer ›

Stell av økologisk kulturbeite, sluttrapport og artikkel

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

I tillegg til noe høyere avlingsnivå, har gjødsling med Marihøne gitt bedre fordøyelighet og høyere proteininnhold i beitegraset.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.