Lokale

Tiltak etter nedbørssommaren 2017

Etter ein sommar med meir eller mindre konstant nedbør har det samla seg mange nye dammar på kjelver og jorder. I mange tilfelle står vatnet rett over grøfta utan å sige ned i jordskiktet.

Les mer ›

Plansilo - tiltak mot avrenning

Sjølv med fortørking av graset ser vi pressaftavrenning frå plansiloar.

Les mer ›

Rapport frå to dyrkingsprosjekt

Som rådgjevar og planleggar er det lite som slår det å få besøke ferdige areal ein har vore med på å planlegge.

Les mer ›

Hovedpunkt ved grøfting

Her finn du nokre hovedpunkt som er viktig å passe på ved grøfting.

Les mer ›

Staten gir tilskot til grøfting i 2013

I "Teknisk Jordbruksavtale for 2012" er det løyvd 100 millionar kroner i tilskot til grøfting av tidlegare grøfta jord.

Les mer ›