Lokale

Halm til fôr - alternative behandlinger

Halm i ulike varianter som grovfôr til drøvtyggere er stadig aktuelt. Ammoniakkbehandla halm er mest brukt, men det er andre alternativer også.

Les mer ›

Halm til fôr - alternative behandlinger

Halm i ulike varianter som grovfôr til drøvtyggere er stadig aktuelt. Ammoniakkbehandla halm er mest brukt, men det er andre alternativer også.

Les mer ›