Lokale

Beite til sau og storfe 2012-2015

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Dette har vore eit samarbeidsprosjekt mellom NLR Dalane og NLR Rogaland.

Les mer ›

Kløverrik eng - avling/fôrkvalitet/økonomi

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Ein har undersøkt avling og fôrkvalitet i ung kløverrik eng ved ulik gjødsling, og laga fôrplanar med grovfôr frå dei ulike gjødslingane.

Les mer ›

Det enkle er ofte det beste

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Godt grovfôr er den viktigaste faktoren for å lukkast med god økonomi i mjølk- og kjøtt produksjonen.

Les mer ›

Dyrking av gjeldkufôr

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Dyrkingsveiledning for gjeldkufôr av timotei eller raisvingel

Les mer ›

Fjøs for ammeku

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Vurderer du å bygge nytt fjøs til ammekyr er det viktig å finne rimelege løysingar, samtidig som dei tilfredsstiller dine krav for rasjonell drifting av fjøset.

Les mer ›

Endelig - store grasavlinger med god kvalitet

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Etter flere sesonger med problemer med overvintring av eng og ulagelig vær under innhøsting, klaffet alt denne vekstsesongen.

Les mer ›

Hausteliner og kvalitet på grovfôret, konsekvensar for fôrkvalitet og gjæringskvalitet.

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Ragnvald Gramstad har i denne artikkelen belyst emnet. I vårt område har vi gode forhold for å produsera stor grovfôravling, både med omsyn til mengde og kvalitet.

Les mer ›

God silo kan dekke vitamin E behovet

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Det er grunn til å tro at kyr i midt- og seinlaktasjon med høyt grovfôropptak av surfôr med middels innhold av vitamin E ikke har behov for tilskudd av vitamin E.

Les mer ›

Fôring ved grovfôrmangel - aktuelle tiltak til melkekyr

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

En uvanlig kald og lang vinter og en kald vår har gjort at mange har for lite grovfôr. Her kan du lese en kort oppsummering av aktuelle tiltak ved fôring av melkekyr ved grovfôrmangel

Les mer ›

Fôring for høyere fettprosent i melk

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Fra januar 2013 får melkeprodusenter 8 øre ekstra betalt for hver 0,1% over 4% fett i melka.Dette gjør det ekstra interessant å fôre for økt fettprosent i melk.

Les mer ›

Praktisk bruk av surfôrtolken

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Dette er eit praktisk rådgjevingsverktøy der ein gjennom eit exel-ark får praktisk vurdert dei viktigaste opplysningane frå surfôranalysen i høve til ønska kvalitet.

Les mer ›

Grovforanalyser sesongen 2012 så langt på Haugalandet

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Både mengde fôr og kvalitet er bedre hjå dei fleste i år enn i 2011. Innhaustingsveret var og bedre. Her er gjennomsnittstalla frå kommunane på Haugalandet så langt.

Les mer ›

Beiting er positivt for dyrevelferda

23.01.2017 (Oppdatert: 23.01.2017)

Beite har positiv effekt på åtferda til dyra. Når beitekravet blir gjeldande for alle oppstallingsløysingar i 2013, betyr det at dyra må ut på beite eller i luftegard om sommaren.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.