Lokale

Beite til sau og storfe 2012-2015

Dette har vore eit samarbeidsprosjekt mellom NLR Dalane og NLR Rogaland.

Les mer ›

Kløverrik eng - avling/fôrkvalitet/økonomi

Ein har undersøkt avling og fôrkvalitet i ung kløverrik eng ved ulik gjødsling, og laga fôrplanar med grovfôr frå dei ulike gjødslingane.

Les mer ›

Det enkle er ofte det beste

Godt grovfôr er den viktigaste faktoren for å lukkast med god økonomi i mjølk- og kjøtt produksjonen.

Les mer ›

Dyrking av gjeldkufôr

Dyrkingsveiledning for gjeldkufôr av timotei eller raisvingel

Les mer ›

Fjøs for ammeku

Vurderer du å bygge nytt fjøs til ammekyr er det viktig å finne rimelege løysingar, samtidig som dei tilfredsstiller dine krav for rasjonell drifting av fjøset.

Les mer ›

Endelig - store grasavlinger med god kvalitet

Etter flere sesonger med problemer med overvintring av eng og ulagelig vær under innhøsting, klaffet alt denne vekstsesongen.

Les mer ›

Hausteliner og kvalitet på grovfôret, konsekvensar for fôrkvalitet og gjæringskvalitet.

Ragnvald Gramstad har i denne artikkelen belyst emnet. I vårt område har vi gode forhold for å produsera stor grovfôravling, både med omsyn til mengde og kvalitet.

Les mer ›

God silo kan dekke vitamin E behovet

Det er grunn til å tro at kyr i midt- og seinlaktasjon med høyt grovfôropptak av surfôr med middels innhold av vitamin E ikke har behov for tilskudd av vitamin E.

Les mer ›

Fôring ved grovfôrmangel - aktuelle tiltak til melkekyr

En uvanlig kald og lang vinter og en kald vår har gjort at mange har for lite grovfôr. Her kan du lese en kort oppsummering av aktuelle tiltak ved fôring av melkekyr ved grovfôrmangel

Les mer ›

Fôring for høyere fettprosent i melk

Fra januar 2013 får melkeprodusenter 8 øre ekstra betalt for hver 0,1% over 4% fett i melka.Dette gjør det ekstra interessant å fôre for økt fettprosent i melk.

Les mer ›

Praktisk bruk av surfôrtolken

Dette er eit praktisk rådgjevingsverktøy der ein gjennom eit exel-ark får praktisk vurdert dei viktigaste opplysningane frå surfôranalysen i høve til ønska kvalitet.

Les mer ›

Praktisk bruk av surfôrtolken

Dette er eit praktisk rådgjevingsverktøy der ein gjennom eit exel-ark får praktisk vurdert dei viktigaste opplysningane frå surfôranalysen i høve til ønska kvalitet.

Les mer ›

Grovforanalyser sesongen 2012 så langt på Haugalandet

Både mengde fôr og kvalitet er bedre hjå dei fleste i år enn i 2011. Innhaustingsveret var og bedre. Her er gjennomsnittstalla frå kommunane på Haugalandet så langt.

Les mer ›

Beiting er positivt for dyrevelferda

Beite har positiv effekt på åtferda til dyra. Når beitekravet blir gjeldande for alle oppstallingsløysingar i 2013, betyr det at dyra må ut på beite eller i luftegard om sommaren.

Les mer ›

Beiting er positivt for dyrevelferda

Beite har positiv effekt på åtferda til dyra. Når beitekravet blir gjeldande for alle oppstallingsløysingar i 2013, betyr det at dyra må ut på beite eller i luftegard om sommaren.

Les mer ›