Lokale

Korleis fore sauen med lite grovfor

10.11.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Årets grovfôrsesong er omsider ved vegs ende. Resultatet for mange er at det må sparast på grovfôret. Det er mange ulike måtar å løyse dette på. I denne artikkelen er målet å belyse nokon av desse.

Les mer ›

Kva fortel fôranalysen om årets gjødsling?

05.11.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Omsider er det meste av fôret i hus for i år, og det er på tide å sette seg ned og evaluere sesongen. Kva gjekk bra? Kva lærte me av årets sesong?

Les mer ›

Rypa reddar skotsk lynghei

02.11.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

70 % av lyngmarka som er igjen i verda finn ein i Storbritannia og særleg i det skotske høglandet. Her er det ein ubroten tradisjon å halda landskapet ope.

Les mer ›

Gnagere i rundball

22.10.2018 (Oppdatert: 25.11.2019)

Forlageret kan i mange tilfeller være verdt mange hundre tusen på en gard. Da gjelder det å berge dette foret helt frem til forbrettet.

Les mer ›

Skotske lyngheiar

08.10.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

På studietur til Skottland var det mykje flotte lyngheiar å sjå. Om lag 70 % av lyngheiane i verda ligg i Storbritannia.

Les mer ›

Kveke i eng Del 1 - Kjenneteikn og Veksemåte

25.09.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Kveka ser ut til å ha klart seg godt i tørken, og er tydeleg til stades i enga mange stader i Rogaland. Men kjenner du eigentleg att kveka når du ser ho?

Les mer ›

Kveke i eng Del 2 - Bekjemping av kveka

25.09.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Det er fleire ulike oppskrifter for å ta knekken på kveka. Felles for desse er at ein må tømme eller øydelegge næringslageret og sørge for at ho ikkje trivest.

Les mer ›

Kva tid skal me slå tredjeslåtten?

22.08.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Å prøva å setja ein dato for tredjeslått er prøvd mange gonger, men er eigentleg vanskeleg å gjere på førehand då vêret er heilt avgjerande.

Les mer ›

Attlegg om hausten

13.08.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Dersom vêret tilet det, er det aktuelt å etablera attlegg om hausten.

Les mer ›

Pakke med hjullaster eller traktor?

06.08.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Som avslutning på studiet skrev jeg en masteroppgave om ensilering av grassurfôr i plansilo. Forsøket ble utført på Senter for Husdyrforsøk (SHF) i Ås.

Les mer ›

Store variasjonar i husdyrgjødselkostnaden

06.08.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

I masteroppgåva mi vart husdyrgjødselkostnaden granska.

Les mer ›

Ta vare på stråa

25.07.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Sommerens tørke har sørget for at fôrtilgangen er og kommer til å bli kritisk mange plasser, både i Norge og ellers i Nord-Europa.

Les mer ›

Element å hugse på når ein skal slå kornåkeren til dyrefôr

13.07.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Det er i utgangspunktet to tidspunkt som er aktuelle når ein skal slå ein kornåker til grovfôr: skyting eller deigmodning. For dei fleste er skyting eit tilbakelagt stadium.

Les mer ›

Bruk utmarka

13.07.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Norge er eit utmarksland. Når det minker med mat på heimebeiter kan utmarka vere løysinga. Her følger nokre tankar og tips for utnytting av utmarksbeiter med sau og storfè.

Les mer ›

Sauemerke Svandalen - Saudasjøen

05.07.2018 (Oppdatert: 26.06.2020)

Merke på sau som går på fjellbeite til gardane frå Svandalen til Saudasjøen i Sauda kommune.

Les mer ›

Oversikt over merke på sau som beitar frå Frette til Lysevatnet i Etne

28.06.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Sau på sommarbeite kan kome på avveie, og det kan væra vanskeleg å finne eigar utan først å fange dei inn.

Les mer ›

Planteanalyser for vurdering av gjødsling til gras

25.06.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Kaldstart på våren og etterfølgende rask vekst i graset viser igjen i lavt svovelinnhold i planteanalyser av gras fra mai 2018.

Les mer ›

Planteanalyser for vurdering av gjødsling til gras

25.06.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Kaldstart på våren og etterfølgende rask vekst i graset viser igjen i lavt svovelinnhold i planteanalyser av gras fra mai 2018.

Les mer ›

Beitebruksplan for Grindheim/Litledalen beitelag og Fiskedalen

25.06.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Grindheim/Litledalen beitelag og Fiskedalen er eit av dei mest tradisjonsrike og brukte beiteområdet i Etne.

Les mer ›

Skjøtsel av lyng på Lygra

19.06.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Brenning, tørkestress, einstape og lyngbladbille var nokre av emna som vart diskuterte då om lag 40 deltakarar var med på samling for det norske lyngheinettverket.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.