Lokale

Leige av haustbeite til lam

12.09.2017 (Oppdatert: 12.08.2019)

Leige av eng som haustbeite til lam kan vere ein vinn-vinn situasjon.

Les mer ›

Rett forvaltning og bruk av plantenæringstoff

12.09.2017 (Oppdatert: 12.08.2019)

Vi har eit felles ansvar for å ta vare på og utnytta plantenæringstoffa på gardsnivå. Dette er særs viktig med omsyn til klima og miljø, men også med omsyn til økonomi.

Les mer ›

Fosfornivå i jord etter balansert gjødsling

07.09.2017 (Oppdatert: 12.08.2019)

Resultatet etter NLR Rogaland sin analyse av tal frå jordprøvar frå 1990 til 2016 indikerer ein trend i rett retning. Det var signifikant negativ utvikling for P-Al.

Les mer ›

Lokal forskrift; avgrensa spredeperiode

07.09.2017 (Oppdatert: 12.08.2019)

NLR Rogaland har sendt uttale på Jæren vannområde sitt forslag til innstramminger i regelverk for spredetidspunkt for husdyrgjødsel.

Les mer ›

Gjødslingsplan 2018

06.09.2017 (Oppdatert: 12.08.2019)

Gjødslingsplan er eit nyttig verktøy for optimal gjødsling med tanke på utnytting av næringsstoff i høve til avling og miljø. Vi gir hjelp til å få på plass gjødslingsplan for kommande sesong.

Les mer ›

Grasnøkkel

18.08.2017 (Oppdatert: 12.08.2019)

Å setje namn på grasartane i beite kan væra utfordrande der ein ikkje har blomsterstanden. "Grasnøkkel" er eit forsøk på å hjelpe til med namnsetting av gras på bladstadie.

Les mer ›

Sluttfôring av lam på håbeite

14.08.2017 (Oppdatert: 12.08.2019)

Det nærmar seg september, og dermed eit av året sine høgdepunkt for mange: smalen kjem attende frå heia.

Les mer ›

Kvalitetsutviklingen fram mot 1. slått 2017

13.07.2017 (Oppdatert: 12.08.2019)

De prøvene vi har tatt før 1. slått viser at FEm-konsentrasjonen holdt seg rimelig godt selv om høstingen ble utsatt. Mellom regnperiodene har det tross alt blitt høstet inn store mengder gras.

Les mer ›

Produksjonsfag og økonomi bør knytast sterkare saman i rådgivinga

07.07.2017 (Oppdatert: 12.08.2019)

Prosjektet «Rådgiving for berekraftig mjølkeproduksjon» er avslutta, og resultata viser at produksjonsfag og økonomi bør knytast sterkare saman i rådgivinga.

Les mer ›

Stopp i vekstrytmen hos lam

26.06.2017 (Oppdatert: 12.08.2019)

Flere bønder i Rogaland opplever at tilveksten stagnerer hos lam på hjemmebeite ved utgangen av juli, uten entydige og gode forklaringer på hvorfor dette skjer.

Les mer ›

Rotlausveka

12.06.2017 (Oppdatert: 12.08.2019)

Gamle høymoleplanter har fram til starten/midten av juni brukt energi på å lage frøstenglar. Opplagsnæringa i rota er då på det lågaste, og høymola er på det lettaste å luke.

Les mer ›

Overgjødsling av beite

09.06.2017 (Oppdatert: 12.08.2019)

Ein praktisk plan kan vera å ha tilgjengeleg om lag 1 kg N/daa/veke i beitetida, og overgjødsle med N-gjødsel tilsvarande KAN-27 med om lag 20 kg/daa kvar 5. veke.

Les mer ›

Plantevern i attlegg

29.05.2017 (Oppdatert: 12.08.2019)

Tromling før og etter såing er anbefalt for jamnt sådjup og såbed. Grunn såing (1-2 cm) av grasfrøet vil sikra jamn oppspiring og ha effekt mot ugras.

Les mer ›

Melkeproduksjon på beite

25.04.2017 (Oppdatert: 12.08.2019)

Beiting er en rimelig måte å høste norske og lokale proteiner på. Beitende kyr er også et kjærkommet innslag i landskapet for mange, samtidig er dyrevelferden på beite ofte regnet som god.

Les mer ›

Ulike tiltak i engdyrkinga våren 2017

06.04.2017 (Oppdatert: 12.08.2019)

Tiltak i engdyrkinga som må vurderast om våren kan vere val mellom direktesåing og pløying, val av grasartar og gjødslingsstrategiar.

Les mer ›

Vekstsesongen har startet

06.04.2017 (Oppdatert: 12.08.2019)

Den siste tidens nedbør har satt en demper på både plantevekst og opptørking. Dette må vi ta hensyn til når det gjelder operasjoner på jordet.

Les mer ›

Fagsamlingar grovfor 2017. Presentasjon med fagstoff

30.03.2017 (Oppdatert: 12.08.2019)

Fagsamlingane i vinter hadde tema Grovfôr 2017 - auka avling og betre kvalitet. Nærmare 300 personar møtte. Les fagstoffet her.

Les mer ›

Helgjødsel - lokalprodusert NPK

30.03.2017 (Oppdatert: 12.08.2019)

Helgjødsel 18-1-10 er godt tilpassa som grunngjødsling til beite om våren, der ein ikkje nyttar beite som spreieareal for husdyrgjødsel.

Les mer ›

Stell av beiter vinterstid

30.03.2017 (Oppdatert: 12.08.2019)

God agronomi handler blant annet om å gjøre rett ting til rett tid. Svært mye arbeid skal da ofte gjøres samtidig, og speiselt i finværsperioder i våronna.

Les mer ›

Forgiftning hjå husdyr frå vintergrøne planter

23.01.2017 (Oppdatert: 12.08.2019)

Vi får mest kvart år melding om dyr, oftast sau, som er forgifta av vintergrøne planter. Dyr som går ute om vinteren og på tidleg vårbeite, kan bli freista av dei grøne (og saftige?

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.