Lokale

Hageblåbær-etablering av felt

05.03.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Ei vellukka planting av hageblåbær, kan stå i mange år. I USA finn vi felt som sjølv etter 40 år er i full produksjon. Difor må vi tenkje langsiktig når vi plasserer feltet.

Les mer ›

Vårgjødsling på kulturbeite

12.03.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Gode vårbeite er gull verdt. Sau og lam får ein god start på beitesesongen, og det er avgjerande for at lamma skal vere fine når hausten kjem.

Les mer ›

Hageblåbær

02.03.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Produksjon av hageblåbær for sal er ei relativt ny næring i Noreg. Hageblåbær har gått under fleire namn som Hageblåbær, Amerikanske blåbær og Storfrukta blåbær.

Les mer ›

Tiltak i eng og beite

01.03.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Etter 2017-sesongen har vi særs ulik status for eng- og beitelandskapet i Rogaland. På noko areal er det mykje attverande gras etter at det vart teke ein, to eller tre slåttar for lite i fjor.

Les mer ›

Gris og høns som del av gardsmangfaldet

22.02.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

På Skjerabakken har dei stor interesse for gamle husdyrrasar og god jordvelferd. Omsetning av eigenprodusert kjøt har ein sentral plass i den allsidige drifta.

Les mer ›

Registrere utførte tiltak i Skifteplan Mobil

16.02.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Alle som får gjødselplan frå NLR, får òg tilgang til gratis innsynsversjon av Skifteplan mobil. Ta kontakt med den som planlegger din gjødselplan for å komme i gang.

Les mer ›

Tid for lyngbrenning

15.02.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Brenning er ein gammal metode for å fornya utmarksareal. Mange plasser på kysten har dette blitt tatt opp på ny.

Les mer ›

Den gode fjørfegjødsla

06.02.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Fjørfegjødsel er ei næringsrik naturgjødsel som er spesielt god på beite og nydyrka jord.

Les mer ›

Tiltak etter nedbørssommaren 2017

30.01.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Etter ein sommar med meir eller mindre konstant nedbør har det samla seg mange nye dammar på kjelver og jorder. I mange tilfelle står vatnet rett over grøfta utan å sige ned i jordskiktet.

Les mer ›

Helsæd 2017

21.01.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

I NLR Rogaland har vi et prosjekt som vi har kalt Korn som vekstskifte. Hensikten med prosjektet er å framskaffe mer kunnskap om dyrking av korn som fôr til drøvtyggere i vårt område.

Les mer ›

Helgjødsel til eng og beite

10.01.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Helgjødel har vore på marknaden i mange år, og er godt innarbeida som eit bra alternativ som mineralgjødsel til beite og eng.

Les mer ›

Kulturbeiter - avlingsvariasjon

06.01.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

Kulturbeitene varierer mye i avling og tilstand. Vi ser dette både på jordprøver, og når vi er ute på befaringer.

Les mer ›

Dvergmarinøkkel ved Nesheim i Sveio; tilstanden i 2017 og etablering av fastruter for overvåking av vegetasjonen.

13.12.2017 (Oppdatert: 12.08.2019)

Dvergmarinøkkel (Botrychium simplex) har vært kjent fra gården Nesheim i Sveio siden 1980 (Holtan-Hartwig & Timdal 1990).

Les mer ›

Prissetting på grovfôr i rundballer

07.12.2017 (Oppdatert: 12.08.2019)

Grovfôr blir ofte solgt med en fastpris pr rundball, men dette er en praksis som i mange tilfeller blir lite gunstig for enten kjøper eller selger.

Les mer ›

Været i vekstsesongen 2017

17.11.2017 (Oppdatert: 12.08.2019)

Det har blitt skrive og sagt mykje om været denne vekstsesongen. Regn og vanskelege innhaustingsforhold har vore gjengangaren.

Les mer ›

Hvordan spare grovfôr

10.11.2017 (Oppdatert: 12.08.2019)

Mange er i år i en situasjon med mindre grovfôr enn hva de normalt har. Her får du tips til hvordan du kan klare deg med mindre grovfôr den kommende vinteren.

Les mer ›

Kjøring, teknikk og tyngde. Meitemark

10.11.2017 (Oppdatert: 12.08.2019)

Smuldrer jorda når en jordklump blir sluppet fra hoftehøyde? Lukter det godt fra hullet du har gravd opp? Er det spor etter meitemark?

Les mer ›

Få oversikt over forlageret nå

06.11.2017 (Oppdatert: 12.08.2019)

Hvis du ikke allerede har gjort det, er det nå på høy tid å lage en plan for innefôringa. Har du nok grovfôr, eller bør du sette inn tiltak for å spare grovfôr?

Les mer ›

Høgt gras i haust. Tiltak mot køyre/trakkskader

20.10.2017 (Oppdatert: 12.08.2019)

Mange stader står graset høgt etter dei vanskelege forholda for innhausting. Timoteirik eng kan få kvila i ro til neste vår sjølv om graset no er både 20 og 30 cm høgt.

Les mer ›

Leige av haustbeite til lam

12.09.2017 (Oppdatert: 12.08.2019)

Leige av eng som haustbeite til lam kan vere ein vinn-vinn situasjon.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.