Avling og kvalitet ved tre ulike hausteregime i eng

23.05.2019 (Oppdatert: 12.08.2019)

Frå 2004 til 2006 hadde Haugaland landbruksrådgjeving eit lokalt forsøkfelt i eng med tre ulike hausteregime. Feltet vart lagt på sandjord. Det var sådd beitefrøblanding med 10% raigras og 5% kvitkløver. Feltet vart avslutta i 2006 som følgje av vinterskadar som sette raigraset sterkt tilbake. Dessutan forsvann to grasprøvar i posten.

Avling og kvalitet ved tre ulike hausteregime i eng. Fotografert i juli 2005. Foto: Lars Kjetil Flesland

Botanisk samansetnad

Hausteintensiteten verkar inn på den botaniske samansetnaden i enga, sidan dei ulike grasartane toler slått ulikt godt. Under er vist botanisk samansetnad hausten 2005 og våren 2006.

Ledd

% plantedekke

% raigras

% timotei

% andre gras

% kløver

% ugras

Dekkeprosent, haust 2005

4. slåttar

100

49

12

9

29

0

3. slåttar

100

37

37

5

15

0

2. slåttar

100

26

64

3

3

1

Dekkeprosent, vår 2006

4. slåttar

47

7

5

15

20

1

3. slåttar

63

5

33

15

10

0

2. slåttar

83

5

60

13

7

0

 

Avling

Feltet var plassert på sandjord. Om våren vert det gjødsla med 3 tonn grisegylle. I tillegg får feltet handelsgjødsel. Samla vert det gitt 28 kg N pr dekar. Etter at feltet er forsøkshausta, er feltet beita med sau. Slåttetidspunktet er fastlagt med hjelp av døgngrader. Tabellen under viser avling og kvalitet dei ulike åra.

 

Hausteregime med 2 slåttar

 

År

Varmesum

Dato slått

Kg TS/daa

FEm

PBV

AAT

NDF

2004

655

8. juni

785

0,84

-12

75

564

1575

11. aug.

658

0,74

-30

72

614

Sum

 

 

1443

 

 

 

 

2005

654

15. juni

784

0,82

6

75

640

1554

15. aug

721

0,81

-32

75

575

Sum

 

 

1505

 

 

 

 

2006

640

14. juni

500

Analysane forsvann i posten

1650

14. aug.

403

1

32

74

534

Sum

 

 

903

 

 

 

 

 

Hausteregime med 3 slåttar

 

År

Varmesum

Dato slått

Kg TS/daa

FEm

PBV

AAT

NDF

2004

567

1.       juni

658

0,91

-14

77

489

1281

26. jul

623

0,86

23

76

513

1949

6. sept

240

0,91

77

77

513

Sum

 

 

1521

 

 

 

 

2005

556

6. juni

609

0,92

32

77

505

1266

25. jul.

425

0,79

1

75

635

1945

12. sept.

172

0,82

85

75

500

Sum

 

 

1206

 

 

 

 

2006

531

7. juni

230

Analysane forsvann i posten

1257

24. jul.

349

0,75

6

73

568

2023

8. sept.

206

0,78

87

73

489

Sum

 

 

785

 

 

 

 

 

Hausteregime med 4 slåttar

 

År

Varmesum

Dato slått

Kg TS/daa

FEm

PBV

AAT

NDF

2004

432

19. mai

349

0,98

70

79

512

955

2. jul.

486

0,84

-14

75

529

1534

9. aug

189

0,93

76

78

462

1949

6. sept.

77

0,97

106

80

441

Sum

 

 

1101

 

 

 

 

2005

473

30. mai

453

0,96

45

78

486

995

8. jul.

252

0,91

138

77

464

1456

8. aug

151

0,83

148

76

403

1945

12. sept.

132

0,79

178

75

422

Sum

 

 

988

 

 

 

 

2006

438

29. mai

24

1,03

98

74

530

927

4. jul

455

0,79

19

74

530

1537

7. aug.

227

0,88

140

76

412

2023

8. sept.

102

0,80

180

74

397

Sum

 

 

807

 

 

 

 

 

Middel for åra 2004 og 2005

 

2. slåttar

3. slåttar

4. slåttar

Avling, kg TS/daa

1474

1364

1045

FEm

0,80

0,87

0,91

PBV

-16

22

69

AAT

74

76

77

NDF

598

526

483Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.