Mer fôr og fleksible muligheter med dekkvekst i gjenlegg

24.10.2019 (Oppdatert: 24.10.2019) Ingrid Helene Møgedal

En dekkvekst i gjenlegg har som formål å gi større avling i gjenleggsåret og bedre ugraskontroll. Både korn og erter, eller en kombinasjon av disse kan være aktuelt som dekkvekst.

Gjenlegget står fint etter høsting av kornet. Foto: Anders Aune.

Hvor mye såfrø av korn og/eller erter du bør bruke, er avhengig av hvilket grovfôr du er på jakt etter. Korn og erter bør sås noe dypere enn grasfrø; henholdsvis 4 og 6 cm dypt. 

Mer struktur med dekkvekst høstet med gjenlegget

Ønsker du høy energikonsentrasjon i grovfôret bør utviklingsstadiet til gjenlegget styre slåttetidspunket. Kornet er da med på å øke avlingsmengden og gi ekstra struktur til fôret. Ved å så 1-4 kg bygg/hvete i gjenlegget vil den totale avlingen øke med 60-90 FEm/daa. Med denne strategien er det viktig å ikke bruke for mye såfrø av korn (mer enn 4 kg), da kornet kan bli for dominerende og redusere energikonsentrasjonen i fôret mer enn ønskelig.

Stor tørrstoffavling og mer struktur med dekkvekst som grønnfôr

Er du ute etter en stor tørrstoffavling med relativt mye struktur, kan du så 5-10 kg korn eller 14-16 kg erter. Med denne strategien høstes dekkveksten på grønnfôrstadiet, det vil si ved skyting. Erfaring og forsøk har vist at grønnfôr av erter gir et mer energirikt og smakelig fôr sammenlignet med korn. Prismessig er såfrø av erter dyrere enn korn, men økt tørrstoffavling og spart N-gjødsling med erter vil i stor grad utjevne denne prisforskjellen. Grønnfôr kan høstes på et stadium som gir et strukturrikt fôr. Da egner det seg godt til gjeldkyr, drektige kviger eller som innblanding i fullfôr.

Erter og korn sammen. Foto: Anders Aune

Mer stivelse med dekkvekst som helgrøde

Et tredje alternativ er å høste dekkveksten på helgrødestadiet, det vil si cirka en måned etter skyting eller cirka tre uker før modning. Kornet og/eller ertene har da fått utviklet seg så langt at de inneholder relativt mye stivelse. Korrekt høstetidspunkt (deigmodning) er avgjørende for å oppnå høyt stivelsesinnhold, og det er viktig å følge med på utviklingen. For tidlig høsting gir lite stivelse, mens ved for sein høsting blir selve kornet hardt og tørt. Hele korn som er harde og tørre fordøyes dårlig av dyra. Det er mulig å styre andelen struktur/stivelse ved å justere stubbehøyden. Høy stubbehøyde gir mer stivelse og mindre struktur, men tørrstoffavlingen blir også mindre. Tenker du å dyrke helgrøde, anbefales det å bruke 10-12 kg bygg eller 12-14 kg hvete. Alternativt kan en bruke 8-12 kg korn og 6-8 kg erter. Helgrøde av korn inneholder lite protein og mye struktur, noe som gjør det mest interessant å kombinere med tidlig slått gras.

Korn til helgrøde. Foto: Anders Aune

Korn til modning i gjenlegg

Hvis en har nok grovfôr er det aktuelt å la kornet gå til modning og treske avlingen. Korn til modning som dekkvekst gir et godt gjenlegg og er et godt utgangspunkt for god engavling året etter, forutsatt at vekstsesongen er lang nok og at det gjøres kloke valg av kornart, sort og dyrkingsteknikk. Ved dyrking av korn til modning optimaliseres såmengde og nitrogengjødsling for å gi en tett og frodig åker som balanserer akkurat litt over legdegrensa. På den måten får man tatt ut avlingspotensialet som ligger i sortene. Når man dyrker korn som dekkvekst er det for risikabelt å legge opp til så tett og kraftig åker, og det er derfor en forsikring å redusere både såmengde og N-mengde med ca 25 % sammenlignet med full åker.

Bygg, hvete, havre eller erter?

Bygg er i utgangspunktet kjent for å gi de beste gjenleggene. Den har en rask spiring som gir den er fortrinn fremfor ugraset. Videre er den lysåpen, det vil si at den skygger ikke så mye for gjenlegget under og gir dermed gode forhold for etablering av graset. Bygg er ganske kresen på jordstruktur og pH så det er nødvendig med gode forhold for å få gode resultater.
Havre gir det grønnfôret med den beste smakeligheten, og kan avløse bygg der vekstforholdene ikke er topp. Den er imidlertid ganske lite lysåpen og skygger mye for gjenlegget. Det er derfor anbefalt å være forsiktig med såmengdene og samt tidlig høsting.
Hvete gir den beste helgrøden da den ofte får det høyeste stivelsesinnholdet og best strukturverdi når den høstes på helgrødestadiet. Hvete er kravstor til jordforhold og trenger lengst tid frem til modning. Helgrøde av hvete passer best sammen med tidlig slått gras (over 0,91 FEm/kg ts/4 slåtter).
Helgrøde av erter gir stor avling i gjenleggsåret og har god smakelighet. Erter bør sås i godt drenert jord med god pH (over 6). Proteininnholdet i erter er høyere sammenlignet med helgrøde av korn og det gjør at helgrøde av erter passer å fôre sammen med gras med ca 0,85-0,90 FEm.
Korn og erter kan med fordel sås sammen. Ertene er mest synkron med havre, hvete og toradsbygg.

Gjenlegget står fint etter at kornet er høstet. Foto: Anders Aune

Fôring med grønnfôr og helgrøde

Grønnfôr av korn og erter har relativt lavt energi og protein innhold og passer best som grovfôr til gjeldkyr og drektige kviger. Det kan også med fordel blandes inn i fullfôr til melkekyr og okser når det er behov for mer struktur i rasjonen.
Helgrøde av korn inneholder en del stivelse og kan redusere behovet for innkjøpt kraftfôr. Det er imidlertid viktig å ha kjennskap til næringsinnholdet i både helgrøde og gras slik at det kan lages en balansert fôrplan både med hensyn på energi, protein og struktur. Når det skal benyttes helgrøde sammen med tidlig slått grovfôr er det en forutsetning at dette kuttes ned til 3-5 cm og blandes sammen til en jevn miks.

  Såmengde korn/erter Avling Slåttetidspunkt
Gjenlegg uten dekkvekst   500kg ts Skyting på graset
Gjenlegg med litt korn/struktur 1-4kg +70 kg ts Skyting på graset
Grønnfôr korn 5-10 kg (avhengig av kornsort og tidspunkt for såing) +200 kg ts Skyting på kornet
Grønnfôr erter 14-16 kg +200 kg ts Svulmende belger nederst på planten
Helgrøde 10-12 kg bygg eller
12-14 kg hvete eller
8-12 kg korn og 6-8 kg erter
+300 kg ts Deigmodning
Når korn og erter er i kombinasjon bør slåttetidspunkt velges ut fra ertene
Korn til modning 15 kg 400 kg korn og     400 kg halm Modent og tørt

Ta kontakt

Fôringsrådgiver

Ingrid Møgedal

Tlf.: 97 66 60 05

E-post: ingrid.mogedal@nlr.noFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.