Dvergmarinøkkel ved Nesheim i Sveio; tilstanden i 2018 og overvåking av vegetasjonen

28.01.2019 (Oppdatert: 12.08.2019) Annlaug Fludal

På garden Nesheim i Sveio kommune er det ein kjent lokalitet av bregneplanta dvergmarinøkkel (Botrychium simplex). Arten er kritisk trua og dei siste åra har ein berre funne nokre få individ på Nesheim. I tillegg er det registrert mange andre raudlistearter i naturbeitemarka som har blitt vurdert som nasjonalt viktig ( verdi A). Arbeidet er utført av botanikar Bjørn Moe og Annlaug Fludal, NLR Rogaland.

Sau på beite på Nesheim. Foto: Annlaug Fludal.

Dvergmarinøkkel (Botrychium simplex) har vært kjent fra gården Nesheim i Sveio siden 1980 (Holtan-Hartwig & Timdal 1990). Etter dette året foreligger det ingen opplysninger om lokaliteten før den ble oppsøkt i 2005 i forbindelse med kartlegging av naturtyper i kommunen. Fra 2005 og frem til i dag er lokaliteten oppsøkt en rekke ganger, og følgende data foreligger:

 

 

1980: et hundretalls individer

2005: ca 30 individer

2007: noen få individer

2008: ingen individer                        

 2010: 4 individer

 2011: 2 individer

 2016: 2 individer

 2017: 4 individer 

 

2009: noen få individer                                             2018: ingen individer

 

Grunnlaget for denne rapporten er basert på feltarbeid den 18. juni og 11. juli 2018, samt flere kortere besøk. Arbeidet er en oppfølging av et prosjekt med overvåking av vegetasjonen på Nesheim, igangsatt i 2016 etter initiativ fra Sveio kommune ved Geir Ragnhildstveit.  Arbeidet i 2018 er finansiert av midler til truede arter (Miljødirektoratet / Fylkesmannen i Hordaland)  

 

Årets prosjekt var todelt, for det første å observere tilstanden til dvergmarinøkkel, og for det andre å følge opp fastrutene med analyser, særlig med tanke på å dokumentere sauebeitingens effekt. Disse rutene ble etablert i 2017. Heile rapporten frå dette året, kan du lesa her: Rapport Nesheim 2018

 

Fagrapport for første år: https://rogaland.nlr.no/fagartikler/dvergmarinoekkel-ved-nesheim-i-sveio/Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.