Enkle bygg til storfe og småfe

26.11.2018 (Oppdatert: 12.08.2019)

I forskriftene om hold av storfe og småfe er det åpent for at dyrene kan oppstalles i enkle bygg. Selv om det er enkle bygg, er det fortsatt noen krav som må oppfylles. Disse skal vi ta en gjennomgang på i denne artikkelen.

Et billig bygg til ammeku. Stokker fra egen skog, limtre og selvbærende plater fra forhandler. Jordvoller og rundballer til vegger. Sagflis fra lokal tre-fabrikk til strø. Foto: Joacim Laurendz.

Denne typen bygg er ikke så utbredt i Rogaland som den er i andre deler av landet hvor tilgangen på halm som strø er mer tilgjengelig. Men slike bygg kan være et godt alternativ i Rogaland også, bare de planlegges riktig.

Utearealer

I områder med stor trafikk, som rundt fôringsplassen og stier til/fra denne, er det krav om at det er et drenert, tråkkfast underlag. Tråkkfaste og drenerte arealer vil føre til at det er lett å holde reint, noe som også vil gi renere dyr. Et slikt underlag krever at eventuell matjord fjernes før det legges på for eksempel bark, gummimatter eller betong. Bark krever vedlikehold i form av tilføring av ny bark, og ved behov må gammel bark fjernes. Ved bruk av gummimatter kan man oppleve at de tråkkes ned i bakken, blir overgrodd, eller begraves av gjødsel og fôrsøl. Da er det nødvendig å rengjøre (som for eksempel kan gjøres) med en lett hjulmaskin eller spade/greip. Betong er enkelt å vedlikeholde og rengjøre. Her kan man og på enklere vis samle opp gjødsla, til bruk senere.

Fôringsplassen

Selve fôringsplassen skal ikke være gjørmete, permanent våte eller slik at væsken står over klauven, heter det i veilederen.
Tildelingen av fôret burde være løftet opp fra bakken for å begrense forurensingen fra fôret, og forhindre at fôret blir tilsølt. Hvis fôringsplassen er permanent, skal den være overbygget for å begrense forurensing og forringelse av fôret. Taket vil og føre til redusert mengde gjørme og søl rundt fôringsplassen.
Hvis taket ikke dekker dyra når de står å eter, må det sørges for at vann og snø ikke kommer ned på de. Det må monteres takrenne og snøstopper eller andre inretninger for å hindre dette.

Her er en flyttbar rundballe-hekk med tak over fôret, men ikke dyrene. Det er det viktig å flytte hekken ofte nok for å unngå gjørme rundt fôrhekken. Foto: Joacim Laurendz

Hvileområdet

Minstekravet til liggeområdet er at det skal være skjermet av minimun tre tette vegger og tak. Åpningen burde snus vekk fra de hardeste vindene. Arealet innendørs skal være tilgjengelig for alle dyr, samtidig, alltid. Liggeplassen skal være minst 3,5 m2, helst <5 m2. Hvis fôringen skjer innendørs skal arealet økes til 4,5-5 m2.

Kalvegjemme skal plasseres i nærheten av fôringsplassen slik at ku og kalv kan se hverandre.

Dersom kalvingen skjer utendørs på sommeren, skal det legges til rette for at kua kan trekke til et egnet sted som er avskjermet resten av besetningen.

I bygg med talle av halm vil behovet for strø variere, men i utgangspunktet skal normene til Mattilsynet følges:
8-12kg per ku, og 1,4 kg per 100 kg levende vekt per ungdyr.
Det er ikke kommet føringer for mengde strø i flistalle.

Enkle bygg til husdyr

  • Tre tette vegger
  • Tak
  • Tråkkfast underlag
  • Tilrettelagt eteplass

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.