Ferdigstilling, overdragelse og oppstartsfase

27.09.2019 (Oppdatert: 27.09.2019)

Når entreprenørene er ferdige med sitt arbeid på fjøset, begynner ditt. Du er nå en bonde som er rustet for framtiden. Men husker du å følge opp pliktene, kravene og rettighetene dine som byggherre?

Ferdigstilt ammekufjøs. Foto: Hallgeir Gravelsæter

Ferdigstilling og overdragelse

Ved overlevering av hele eller deler av bygget skal det føres en protokoll. Her skal eventuelle feil og mangler skrives opp, med frist for utbedring. Kan bygget/bygningsdelen tas i bruk før feilene er rettet opp skal overtakelsen signeres. I tilfeller der det er uenighet om feil/mangler, kan det tilbakeholdes en sum på sluttfaktura. Tiltakshaver (byggherre) overtar bygningen/bygningsdelen fra den dato overtakelsesforretningen blir signert. Tiltakshaver må forsikre bygget.

FDV-dokumentasjon

Teknisk forskrift med veiledning (TEK 17) stiller krav til FDV dokumentasjon. Alle utførende skal fremlegge nødvendig FDV dokumentasjon for å drifte og vedlikeholde bygningsdeler og teknisk anlegg. Ansvarlig prosjekterende skal levere dokumentasjonstegninger før bygget tas i bruk. For driftsbygninger med grunnflate over 1000 m2 er det ansvarlig søker som har ansvaret for at FDV dokumentasjon blir levert. For driftsbygninger med grunnflate under 1000 m2 er det tiltakshaver som har ansvaret for at FDV dokumentasjon blir levert.

Reklamasjonsfrist

Som næringsdrivende har du to års reklamasjonsfrist på vanlige kjøp. Norsk Standard sine kontrakter (NS 8405, 8406 og 8407) legger til grunn en reklamasjonstid på fem år. Oppdager du feil/mangler i reklamasjonstiden må du varsle innen 2 måneder. Reklamasjonen må være skriftlig. Ett år etter overtakelse skal det foretas en befaring for å gå igjennom feil og mangler som har oppstått. Her burde det føres en protokoll, og alt som har vært gått igjennom bør føres opp.

Oppstartsfasen – nå blir du aleine

Fjøset er ferdig, dyra er inne, og entreprenørene og leverandørene har reist videre til neste prosjekt. Etter en hektisk byggeperiode med mye stress, slit og glede, sitter du nå igjen med et flott byggverk og en ny hverdag. Er du klar for dette?

En del som bygger nye driftsbygninger risikerer å slite seg ut i byggeperioden med mye egeninnsats. Parallelt med utbyggingen har mange en drift på gården som skal følges opp. Ved å gjøre mye selv i byggefasen vil det påvirke din kapasitet til å drifte det nye fjøset ditt når det er ferdig. Du skal også bruke mye tid på å bli kjent med de nye verktøyene du har fått, om det er en melkerobot, ulike programmer på PC-en, fullfôrblander med tilhørende fôringsanlegg eller noe annet. Kapasiteten din til å tilegne deg ny kunnskap kan være begrenset hvis du har slitt deg ut i byggeperioden.

I denne fasen kan det være lurt å knytte seg til en, eller flere, rådgiver som kan bistå deg i ulike problemstillinger.
Kanskje kan du lage en avtale med en NLR-rådgiver på grovfôrproduksjon eller fôring som kan følge deg opp igjennom vekstsesongen og i innefôringsperioden.

TA KONTAKT MED BYGNINGSRÅDGIVEREN

Joacim Laurendz

E-post: joacim@nlr.no

Telefon: 908 91 427

 

 

De andre artiklene i serien kan du lese her:

Del 1 - Planlegging av storfefjøs

Del 2 - Prosjektering, kontrahering og kontrakter

Del 3 - ByggeperiodenFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.