Fosfornivå i jord etter balansert gjødsling

07.09.2017 (Oppdatert: 07.09.2017) ,  Ane Harestad

Resultatet etter NLR Rogaland sin analyse av tal frå jordprøvar frå 1990 til 2016 indikerer ein trend i rett retning. Det var signifikant negativ utvikling for P-Al.

NLR Rogaland har sett på analysetal av jordprøvar frå 10 gardsbruk i perioden 1990 til 2016. Med bakgrunn i ei balansert gjødsling med fosfor dei siste åra, samsvarar resultatet med vår forventning om ei utflating og nedgang i fosfornivå i jord.

Les heile rapporten Fosforstatus i jord etter år med balansert gjødsling.