Tore
Medlem
⋅ Frukt og bær

Ulik bladgjødsling i hageblåbær på friland

Etter ett års prøvinger viser resultatene økt salgsavling ved tilførsel av organisk gjødsel og bladgjødsel hos sortene Bluecrop og Spartan. Toro gav ingen avlingsmessig respons på slik behandling. Ulike gjødslingsstrategier gav ingen endring i bærstørrelse. Toro gav generelt høyst avling og hadde størst bær.
NLR Agder
Morellblomst
Medlem
⋅ Frukt og bær

Nyheter om plantevern i bær og frukt

Hvert år er det en del viktige endringer innen plantevernmidler og vi må også ha dyrkingsopplegg og totalstrategier som sikrer minst mulig problemer med resistens hos skadegjørerne mot de midlene vi har.
NLR Agder
Blabaer Toro S Trygsland
Medlem
⋅ Frukt og bær

Soppbekjempelse i hageblåbær?

I forskingsprosjektet «Økt norsk produksjon av hageblåbær» 2015 – 2018 arbeider vi med å få til sikker lønnsom kvalitetsproduksjon av hageblåbær.
NLR Agder
WH Moreller kartfall 5
Medlem
⋅ Frukt og bær

Frostvanning på plasttunnel i moreller

Frostvanning på toppen av plasttunnel i moreller gav meget god effekt, og det var stor forskjell på antall friske blomster der det var frostvanna, sammenlignet med bare plasttunnel.
NLR Agder
Jordbaerplante i blomst
Medlem
⋅ Bær

Klimaendring kan gje tidlegare jordbærsesong

Vèrprognosane viser at temperaturane kan auke med 1.8 - 4.0 °Celsius dei neste 100 åra. Dermed kan det bli 22 dagar tidlegare start på jordbærsesongen i år 2100 samanlikna mot 1970 - 2018. Til samanlikning vil det tilsvare å flytte no minst 4 breiddegrader mot sør.
Landbruk Nordvest
JKH radsproyting med jordbaerbom
Medlem
⋅ Bær

Optimal sprøyteteknikk mot sopp og skadedyr i jordbær

I perioden 2010–2016 ble det gjort omfattende testkjøringer med fysisk måling av sprøytedekningsgrad i ulike plantebestandsstørrelser ved ulike sprøyteinnstillinger, kjørehastigheter og dyser. I OptiBærprosjektet 2016–2018 har vi i tillegg prøvd ut en del sprøytescenarier for å finne hvilken dekningsgrad av sprøytevæske som må til for å oppnå god biologisk effekt mot gråskimmel og veksthusspinnmidd.
NLR Agder
Jordbaer og rate JH
Medlem
⋅ Bær

Lønnsomt å fjerne råtne bær i jordbærfeltet?

Gjennom to år er det gjort forsøk med ulike sprøytestrategier mot gråskimmel i jordbær, i tillegg til å måle effekten av å enten fjerne råtne bær eller la de bli igjen i feltet.
NLR Agder
Spinnmidd or JH
Medlem
⋅ Bær

Tegn til resistens hos veksthusspinnmidd i bær

Det er nylig funnet nedsatt følsomhet og resistens mot enkelte plantevernmidler hos veksthusspinnmidd fra fem norske bær-produsenter.
NLR Agder
Akersproyte
Medlem
⋅ Frukt og bær

Nye lavavdrifts åkersprøytedyser - bedre i vind

Nå finnes det nye åkersprøytedyser som gir veldig gode sprøyteresultat også i en del vind. Det er på tide at du skifter ut standard flatdyse med ny dyse på din sprøyte.
NLR Agder
Alternativ til kjemisk bekjempelse
⋅ Frukt

Kok bort ugraset i eplefelt

NLR Viken har testet ugrasbekjempelse med varmt vann for å undersøke effekten. Kan kokende vann bekjempe ugras i frukthagen?
NLR Viken
Jordbaeraker foto Ingrid Myrstad
Medlem
⋅ Bær

Vinterdekke i jordbær

Det begynner å bli tid for å legge på vinterdekke på jordbæra. Jordbærplanta tåler lite barfrost og allerede ved 4-5 grader minus kan det oppstå skader som fører til redusert avling neste år og i enkelte tilfeller total utgang.
NLR Nord Norge
Tindved foto Steve Saltermark
Medlem
⋅ Bær

TINDVED – vakker, sunn og smakfull!!

Tindved, som nyttevekst i form av plante for bær- (frukt)produksjon, har liten tradisjon her til lands. Men som pionerplante har den vært her siden isen trakk seg tilbake og naturlige forekomster finnes langs kysten fra Sør-Trøndelag til Ibestad i Troms.
NLR Nord Norge
Image 5f6ee363d3feb
⋅ Frukt

Gjødselvatning til eple

PresiEple er eit prosjekt med midlar frå Forskningsrådet. NLR Viken er prosjekteigar, NIBIO er viktig FoU part i lag med andre aktørar i fruktmiljøet.
NLR Viken
1 2 3 4 5 6