9 Rognebaermoll 2
⋅ Frukt

Rognebærmøll i eple

Det var lite rogneblomster våren 2018 og det vart varsla kraftig angrep i alle fruktdistrikt. Angrepet vart omfattande i enkelte felt.
NLR Viken
Sympton pa drukning i jordbaer
Medlem
⋅ Bær

Stressa planter

Ei stressa plante vil ikkje yte optimalt. Men kva kan vere årsaken til at planta får stressutslag?
Landbruk Nordvest
Plenklippar krev dokumentert opplaering
⋅ Frukt og bær

Bruk tid på opplæring av sommarhjelpa – det løner seg

God og relevant opplæring sikrar at arbeidet vert gjort slik du vil. Det gjer arbeidstakaren trygg, og hindrar at det skjer skadar eller ulukker på person, produkt eller utstyr.
NLR Vest SA
IMG 20200812 125948
⋅ Bær

Dyrking av hageblåbær

I mars 2019 arrangerte HortiAdvice saman med Delphy eit dagskurs i dyrking av hageblåbær. Denne artikkelen er ei kort oppsummering av innhaldet i kurset.
NLR Viken
Nlr 58075787768
⋅ Bær

Fram for bær i tunnel

Innovasjon Norge vil fra 2019 fokusere mer på grøntsatsing, og i Jordbruksavtalen for 2020 ble det øremerket 65 millioner til investeringer i grøntsektoren.
NLR Trøndelag SA
Morellcollage
⋅ Bær

Høy resistens mot gråskimmelmiddel i morellfelt

Prøver tatt fra morellfelt viser at gråskimmelsoppen har høy resistens mot de plantevernmidlene vi bruker til vanlig. Tallene minner om resultatene fra jordbær- og bringebærfelt tatt tidligere år. Resistensnivået for skjeggmugg er fortsatt uavklart.
NLR Vest SA
Morellblomstring
⋅ Bær

Rødfottege som skadegjører i morell

Denne artikkelen beskriver livssyklusen til rødfottegen og erfaringer fra sprøyteforsøk. Rødfottege har et potensiale som alvorlig skadegjører i flere fruktkulturer i Norge, og den blir observert i både eple, pære og plomme, i tillegg til morell.
NLR Vest SA
SH Italia6
⋅ Bær

Inntrykk fra morellsymposium i Italia

Vignola er en liten by vest for Bologna, i et distrikt med sterke landbruks- og mattradisjoner. Dette området driver også mye forskning og utvikling relatert til moreller og den 22. og 23. mai inviterte Universitetet i Bologna og Accademia Nazionale di Agricoltura til internasjonalt morellsymposium.
NLR Vest SA
EB Figur 1
⋅ Frukt

Sprøyteteknikk i frukt – Kva kan gjerast med avdrifta?

Plantevernmiddelbruk kjem ein ikkje unna i profesjonell fruktproduksjon, verken integrert eller økologisk, men riktig bruk er ikkje berre viktig av helse- og miljømessige årsaker. Omdømet til næringa kan også stå lageleg til for hogg dersom det vert sterkare fokus på plantevern frå miljøsida.
NLR Vest SA
Fiberduk Foto Stanislav Strbac 4mp
Medlem
⋅ Bær

Vinterdekking av jordbær

Jordbærplanta er utsett for vinterskade. Les hvordan du kan beskytte jordbær mot vinterskade.
NLR Viken
Summerred tre
⋅ Frukt

Veit du eigentleg kva eit epletre er?

Det importerast stadig plantemateriale til Noreg for blant anna epleproduksjon. Vi har samla oversikten over fruktdyrkernes trekvaliteter av eple, slik at det er lettare å lykkas med epledyrkinga.
NLR Viken
Frukttrekreft
⋅ Frukt

Bladfall og sporefangst av frukttrekreft

Bladfallet kan være viktig i samband med at såra kan være innfallsport for frukttrekreft. Soppen treng opne sår og fuktigheit for å spreie seg til nye plantedelar.
NLR Viken
1 2 3 4 5 6