Plantevernplan
Medlem
⋅ Bær

Plantevern i hageblåbær

Ugras utgjer den største plantevernmessige ufordringa i hageblåbær. Det er viktig å får bort fleirårige ugras før etablering av feltet. Av soppsjukdomar har Phytophtera skapt problem i einskilde felt, samt Godronia greindaude. Av insekt er det særleg snutebiller vi er redde. Bladlus kan redusera tilveksten einskilde år.
NLR Rogaland
Vatning 1
Medlem
⋅ Bær

Vatning til Hageblåbær

Blåbærbusken har eit grunt rotnett som er svært utsett for tørke. Jamn og rett tilførsle av vatn er difor avgjerande for optimal vekst. Særleg i tida kring, og lik før, bærmodning er det viktig med god tilgang til vatn.
NLR Rogaland
IMG 3866 a
Medlem
⋅ Bær

Planting av hageblåbær

Kvar skal feltet stå? Jord og jordstruktur? Sur jord? Grunngjødsling? Innblanding av sagflis i jorda? Jorddekke? Planting.
NLR Rogaland
Hageblåbær
⋅ Bær

Hageblåbær

Kor i Noreg kan vi dyrke hageblåbær? Kva krav til jord og klima set hageblåbæra for å trivast?
NLR Rogaland
Klipp heilt ned solbaer Foto Lars Kjetil Flesland
⋅ Bær

Klipping av bærbuskar

Vi visa prinsippa bak klipping av solbær, rips og hageblåbær, buskar som vert klipt på same tid og etter nokolunde same norm.
NLR Rogaland