Grasnøkkel

10.08.2020 (Oppdatert: 10.08.2020) Lars Kjetil Flesland

Digital nøkkel for å finne kva grasart vi har.

Grasnøkkel.

Graset er dyra våre sin mat. Men gras er så mykje. I frøblandingane snakkar vi ofte om timotei, engsvingel, engrapp, raigras og fleire med.

Grasarter som gjennom forskning og erfaring har vist seg å gje dei beste avlingane, kominert med god kvalitet. Men veit du det er timotei du har i handa når du går i enga? Eller er det kanskje engrevehale du står med.

Vi har laga ein digital grasnøkkel, der du med hjelp av bilete kan læra deg kjenneteikna på dei viktigaste grasa våre i eng og beite. Denne finn du ved å trykkje koplinga under.

 

Gå til grasnøkkelFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.