Forsoksfelt Godoya Urea BP
Medlem
⋅ Gjødsling

Skilnaden mellom urea og ammonium-nitrat

Nitrogen er av avgjerande betydning for plantevekst. Å tilføre nitrogen ved spesifikke utviklingstrinn for plantene, auker avlinga. Både urea og AN (ammonium-nitrat) er vanlege nitrogengjødselslag, men brukarane blir ofte forvirra av skilnaden mellom dei. Vi forklarer skilnaden!
NLR Nordvest
20201218 080715
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Fôring fram mot lemming

Korleis bør ein fôra sauene og påsettlamma fram mot lemming?
NLR Rogaland
20200602 092818
⋅ Gjødsling

Gjødselplanlegging - Ansvar og plikter

Me i Norsk landbruksrådgiving Østafjells har satt opp forslag på gjødselplan for deg. I tillegg har me her samla litt informasjon rundt ansvar og plikter.
NLR Østafjells
Gjodselfordelingsjekk
Medlem
⋅ Grovfôr

Gjødselvaresituasjonen i starten av 2023

Gjødselprisene har falt ved inngangen av nytt år, og er faktisk bare svakt høyere enn prisen i august når vi gikk ut med vår anbefaling om å kjøpe inn mineralgjødsla som skulle brukes nå til våren.
NLR Agder
Nlr 51575185805
Medlem
⋅ Mais

Er fôrmais aktuelt i Møre og Romsdal?

Vi får stadig spørsmål om vi trur det kan vere aktuelt i Møre og Romsdal. Er det no aktuelt å bruke?
NLR Nordvest
Skilnad i vekst
⋅ Grovfôr

Meir grovfôr er godt for alt!

Kan tidleg gjødsling og hausting gi meir og betre grovfôr, betre bondeøkonomi og reduserte metanutslepp? På Fureneset forsøker me å finna svara!
NLR Vest SA
NL Rpluss Alva var 2022
⋅ Grovfôr

Rådgjeving heime på garden

Å betale ei rekning med eit gitt beløp er enkelt å forhalde seg til. Å setje ein pengeverdi på eit godt råd er ikkje så enkelt, men verdien kan fort utgjere eit stort beløp ein ikkje tenkjer over. Som medlem i NLR Vest betalar du medlemskontingenten din. Denne er ein inngangsbillett til dei gode medlemstenestene i NLR Vest.
NLR Vest SA
20200611 212216
⋅ Grovfôr

Frå ku til sau i Ytre Norddalen i Fjaler

Det unge paret Kristina Østerhus (28 år) og Daniel Norddal (32 år) eig og driv bruk nr. 1 i Norddalen i Fjaler.
NLR Vest SA
1 2 3 ... 51