Bilde EVA gras
Medlem
⋅ Grovfôr

Nye frøblandinger til eng og beite(2021)

De nye frøblandingene gir like god avling som de tradisjonelle blandingene - ingen sikre forskjeller. Frøblanding Agder kyst og Agder innland ga den største avlinga i Kvinesdal, og innlandsblandinga ga størst avling i Grim-stad.
NLR Agder
Mais hosting 23 september 2020
⋅ Mais

Sortsprøving fôrmais(2021)

Ambition har høyest tørrstoffavling, antall fôreneheter per dekar og stivelsesavling per dekar. Prospect som var best i fjor, gir også gode resultater i år.
NLR Agder
SLY Utvikling av enga var 2020 for skyting timotei
Medlem
⋅ Grovfôr

Bladfaks med engrapp(2021)

Bladfaks i reinbestand viste tendens til høyere avling enn bladfaks med engrapp og timotei, men det var ingen sikre forskjeller. Tendensen til høye-re avling hos bladfaks var særlig framtredende i andreslåtten.
NLR Agder
Varmgang i silo
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Varmgang i siloen – hva gjør jeg?

Varmgang kan oppstå etter åpning av siloen. Åpningen medfører at lufttett masse får tilgang på oksygen og gjærsopp vekkes til liv, noe som fører til en ny gjæringsprosess. Dette kan bremses.
NLR Østafjells
Bilde4
Medlem
⋅ Beite

Ta ut gode påsettlam

Bitt, jur, tenner, helsetilstand og kroppsfasong - les om kva som er viktig når du skal ta ut gode påsettlam!
NLR Rogaland
Vekststart eng Foto Bjorg Karin Dysjaland
Medlem
⋅ Overvintring

Sikre god overvintring av enga

Våre tips for best mogleg overvintring i eng.
NLR Rogaland
Kalkvogn
Medlem
⋅ Kalking

Kalktilstanden styrer mange prosesser i jorda

God pH i jorda er ekstra viktig ved lav gjødseltildeling. Økt pH og kalk i jorda øker agregatstabiliteten, øker mineralisering fra organisk materiale, øker biologisk aktivitet og plantenes tilgjengelighet til næringsstoffer. God pH stimulerer bakterier fremfor sopper. Bakterier gir mer effektiv nedbryting av organisk materiale, til plantenæringsstoffer. Forsuring er en løpende prosess, da all aktivitet i jorda virker forsurende.
NLR Innlandet
Plansilo foto turid fitjar
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Nytteverdien av fôrprøvar

Fôrprøvar av årets grovfôr gir eit godt grunnlag til å planlegga fôringa gjennom vinteren.
NLR Rogaland
1 2 3 ... 48