Sau rundballehekk
Medlem
⋅ Beite

Sørg for myk overgang fra innefôring til beite

Mye av grunnlaget for stor mjølkeproduksjon (til konsum, lam og kalver) er allerede lagt tidligere i vinter. Nå må vi sørge for en smidigst mulig overgang til beitesesongen.
NLR Østafjells
IMG 0217
⋅ Beite

Klar for tidleg beiteslepp?

Beitesesongen er så vidt kome i gong. Her er nokre gode råd på vegen for årets beitesesong, med tilvenning ved beiteslepp for både sau og storfe
Landbruk Nordvest
Gjenlegg sproyt til rett tid Ragnhild Borchenius
Medlem
⋅ Grovfôr

Slik lykkes du med gjenlegg

Et godt grasgjenlegg er grunnlaget for en vellykket grovfôrproduksjon enten man etablerer langvarig eller kortvarig eng
NLR Trøndelag SA
Nyspira eng EHS
Medlem
⋅ Grovfôr

Hva sår du - hva får du?

Tenker du på å blande din egen frøblanding, eller blande inn en ekstra art i ei eksisterende blanding?
NLR Trøndelag SA
Varkal 08042019a
⋅ Grovfôr

Vårkål – aukande utbreiing, og lett å gløyme?

Vårkål er mellom dei tidlegaste artane i eng og beite på Vestlandet. Han kan blomstre alt tidleg i april. Han spreier seg med frø, løkknoppar og rotknollar. Alt i siste del av mai byrjar plantane å visne. Direkte tiltak må settast inn seinast tidleg i mai. Vårkål er lite synleg seinare i vekstsesongen, og er difor lett å gløyme. Han medverkar likevel til tynnare eng og lågare avling.
NLR Vest SA
Attlegg Fana
⋅ Grovfôr

Såing av attlegg – sådybden er viktigere enn du tror

I en tidligere utgave av «Grovfôrkatalogen» som Felleskjøpet utgir, har Jon Atle Repstad skrevet en side om «Sådybden – avgjørende for etableringsresultatet», og vi har fått lov og lage et sammendrag av dette til rådgivingsmeldinga.
NLR Vest SA
S Ly Blomstereng
⋅ Grovfôr

Soner for pollinerende insekter

Det gis støtte til pollinerende soner for insekter. Dette er et satsingsområde fordi vekstområdene for disse insektene er blitt redusert, og mange sårbare og trua arter er knytta til disse naturtypene. Det kan utgjøre en forskjell å tilrettelegge for slike soner i kulturlandskapet.
NLR Agder
Mais. Foto: Julie Wik
⋅ Mais

Mais mestrer varme

Annerledes fotosyntese gir mais gode avlinger under forhold der andre grovfôrvekster sliter.
NLR Viken
NLR Øst
1 2 3 ... 23