Tistelhakke Foto Torbjorn Ruud
⋅ Beite

Heimelaga hakker og salt mot tistel

Tistel kan gjerne bekjempast mekanisk med hakker. Sjå ulike døme på korleis du kan lage dei eiga tistelhakke!
NLR Rogaland
Ensileringsforsok 2020 2 Foto Ingrid Mogedal
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Utprøving av ensileringsmiddel 2020

NLR Rogaland gjennomførte sommeren 2020 en utprøving av flere ensileringsmiddel på gras ved to ulike tørrstoffprosenter. Graset var uvanlig sukkerrikt ved slått og det har påvirket resultatene betydelig.
NLR Rogaland
Akerbonner Foto Magnus Haugland
Medlem
⋅ Arter og sorter - ettårige

Åkerbønner til helgrøde

Åkerbønner, både i blanding og i reinbestand kan fungere som helgrødevekst i Rogaland. Les om kva forsøka våre viser om avling og kvalitet!
NLR Rogaland
Forsok med formais Foto Odd Ingebrett Paulsen
Medlem
⋅ Mais

Sortsforsøk 2020

MAIS: Lang og fin haust sikra avlinga. Men kva sortar gir størst avling og best kvalitet?
NLR Rogaland
Lyssiv forsoksfelt Foto Annlaug Fludal
Medlem
⋅ Beite

Kjemiske middel mot lyssiv og knappsiv

Dersom siv-artene får stor utbreiing på beite eller eng, kan det vera nødvendig å gå inn med kjemiske middel.
NLR Vest SA
NLR Rogaland
Rotvelter Foto Magnus Haugland
Medlem
⋅ Dyrkingsråd

Kantsoner må stelles

Stellet av denne delen svært viktig om man skal unngå avlingstap, men hennsynet til biologisk mangfold gjør at vi ikke alt vi har anledning til å gjøre. Hvordan skal vi stelle kan kantsoner mot vassdrag på en god måte?
NLR Rogaland
Odd Ingebret og Lars Kjetil i maisåkeren Foto Magnus Haugland
Medlem
⋅ Mais

Dyrkingsrettleiing maisheilsæd

MAIS: Å dyrke mais som heilsæd kan være aktuelt på dei beste stadene i Sør-Norge. Men kva skal til for å lukkast?
NLR Rogaland
Rundballar Foto Ole Arnfinn Roysland Fitjar
Medlem
⋅ Grovfôr

Gnagere i rundball

SKADEDYR: Mus og rotter gjør enkelte år stor skade på rundballer. Hvilke tiltak kan være aktuelle for å redusere problemet?
NLR Rogaland
Kraforinnblasing
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Utnytt grovfôret ved å skru kraftfôrmengden

Etter gode grovfôrsomrer bør en forsøke å redusere kraftfôrforbruket. Hvordan utnytte denne muligheten?
NLR Rogaland
Beite haust
⋅ Beite

Beiting utover hausten

OVERVINTRING: Kor lenge er det fornuftig å la dyra gå ute på beite? Kva skjer med beitene til neste år dersom ein strekker sesongen i år?
NLR Rogaland
Godt kulturbeite Foto Magnus Haugland
⋅ Beite

Hvordan etablere et kulturbeite?

BEITEDRIFT: Skal man etablere et kulturbeite som gir store avlinger, må man få inn de riktige grassortene. Her er en veiledning til hvordan dette kan gjøres.
NLR Rogaland
1 2 3 4 5 6