Norheim Klepp 2695
Medlem
⋅ Gjødsling

Vårgjødsling på kulturbeite

BEITEDRIFT: Gode vårbeite er gull verdt. Kva skal til for å få god vekst i graset til rett tid?
NLR Rogaland
Kveke Foto Ole Arnfinn Roysland Fitjar
⋅ Grovfôr

Lær deg grasartane - digital grasnøkkel

GRASNØKKEL: Greier du å skilja engsvingel frå raigras? Eller tunrapp frå engrapp? Studer og skil grasartane frå kvarandre, mens du trykker deg gjennom grasnøkkelen.
NLR Rogaland
Inderoy Trondelag
Medlem
⋅ Grovfôr

Metan - Del 1: Hva er metan?

Klimagassene fra jordbruk skiller seg fra fossile utslipp, da klimagassutslippene fra jordbruket domineres av metan. Derfor er dette temaet viktig for oss i jorbruket.
NLR Rogaland
Ammeku Foto Jakob Saghus
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Fôring av ammeku før og etter kalving

AMMEKU: Grunnlaget for kuas melkeproduksjon legger vi i fôringa før og etter kalving. Få med deg noen tips frå oss.
NLR Rogaland
Klepp Norheim Gard 2680
Medlem
⋅ Grovfôr

Karbonkretsløpet

KLIMA: Er karbon grunnlaget for alt liv på jorden eller «fæl» klimagass? Hvorfor er karbonkretsløpet så sentralt?
NLR Rogaland
Sau pa godt beite Foto Ole Arnfinn R Fitjar
⋅ Beite

Sambeiting – ein vinn-vinn situasjon

Både ku og sau hentar store mengder mat frå beitet. Sjølv om begge er drøvtyggarar og grasetarar, vil dei beite på ulike planter.
NLR Rogaland
Drenering av plansilo Foto Joacim Laurendz
⋅ Grovfôr

Plansiloar - tiltak mot avrenning

MILJØ: Sjølv med fortørking av graset ser vi pressaftavrenning frå plansiloar. Kvifor er det slik?
NLR Rogaland
Myr drenering Foto Lars Kjetil Flesland
Medlem
⋅ Grovfôr

Myr og klima: Hvorfor klimaskurk?

Verdens oppdyrka myrer står for dobbelt så mye CO2-utslipp som verdens flytrafikk. Kan omgraving være løsningen?
NLR Rogaland
Or i beite Foto Magnus Haugland
⋅ Beite

Or i kulturbeiter

Etter at det er blitt rydda for skog, får man mye rønninger av or som kommer opp og fort kan dominere beitet. Hva kan man gjøre for å holde beitene åpen?
NLR Rogaland
Gjengrodd kanal Foto Lars Kjetil Flesland
Medlem
⋅ Grovfôr

Drenering i eit våtare klima

Vårt moderne jordbruk og eit våtare klima set større krav til utforming av dreneringssystema våre. Kva blir viktig framover for å ha kontroll over grøftevatn og avrenning?
NLR Rogaland
Jordprovetaking
⋅ Gjødsling

Slik tar ein jordprøvar

Hausten er jordprøvetid! Her viser me korleis ein tar jordprøvar
NLR Rogaland
1 2 3 4 5 6