Bjelle 4
⋅ Grovfôr

Kjemisk bekjemping av revebjelle

Både Starane XL og Mekoprop vart prøvd mot revebjelle i NLR-forsøk . Mekoprop gav svært lovande resultat.
NLR Rogaland
Helikpopterkalking 3 Foto Asbjorn Ramsli
⋅ Beite

Helikopterkalking på brattlendte beite

Det fins mange brattlendte beite der kalking med vogn og gjødselspreiar ikkje er eit alternativ. Her er alternativet er bøtte og menneskemakt. Eller helikopterkalking!
NLR Rogaland
Sau ved saltstein Foto Lars Kjetil Flesland
⋅ Beite

Sauemerke Svandalen - Saudasjøen

Merke på sau som går på fjellbeite til gardane frå Svandalen til Saudasjøen i Sauda kommune, Roglaland.
NLR Rogaland
1 2 3 4 5 6