Lyssiv Foto Annlaug Fludal
Medlem
⋅ Beite

Kva gjer ein med lyssivet?

Lyssiv er eit aukande problem og er nå eit av våre vanlegaste ugras. Kva tiltak skal ein settja inn?
NLR Rogaland
Hausting av gras justert. Foto: Bjørg Karin Dysjaland
Medlem
⋅ Gjødsling

Fem tips ved sein sisteslått

Å hausta gras seint i sesongen er litt annleis enn tidlegare i sesongen. Kva er annleis og kva bør du tenke på?
NLR Rogaland
Jordprove bilen. Foto: Odd Ingebret Paulsen
Medlem
⋅ Kalking

Presisjonskalking - har det noko for seg?

Etter å ha tatt ut posisjonsfesta jordprøvar i fjor, ser me kor mykje pH kan variera inne på eit skifte. Ut i frå dette kan me laga filer for variabel tildeling av kalk.
NLR Rogaland
NLR Vest Byrkjelo Felde Samdrift 3323 1
Medlem
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Kva gir auka feittprosent?

Høgare feittprosent i mjølk gje ein meir lønsam mjølkeproduksjon. Men kva gjer ein for å få dette til? Les om kva som er felles for produsentane som leverer mjølk med høg feittprosent.
NLR Rogaland
20210524 082005
⋅ Drenering

Mottak av overskotsmassar

Kva er viktige suksesskriterier for at dette skal bli vellukka?
NLR Rogaland
20210601 202136
⋅ Ugras

Ikkje vent med å sprøyta gjenlegget

Kampen mot ugras i enga startar i gjenlegget. Dette er mest effektivt då ugrasplantene ennå er små og lettast å bekjempa.
NLR Rogaland
Tidleg vargjodsling 2020 Foto Bard Oliver Gjellestad
⋅ Gjødsling

Tidleg vårgjødsling i eng

Vi har gjennomført forsøk med tidleg tildeling av lettløyseleg nitrogen- og svovelgjødsel. Kva viser resultata?
NLR Rogaland
Lovetann 2 Foto Annlaug Fludal
⋅ Grovfôr

Ugras i etablert eng og beite

Her er ein god og nyttig oversikt over dei viktigaste ugrasa i etablert eng og beite.
NLR Rogaland
Skote raigras
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Raigras best ved forsinket slått

Forsøk bekrefter at flerårig raigras opprettholder kvaliteten lenger enn timotei.
NLR Rogaland
Isaingsforsok Jaeren Foto Randi Hodnefjell
Medlem
⋅ Mekanisering

Resultat av isåingsprosjekt 2016-2020

Forsøket omfatter isåing vår mot haust, og isåing med timotei mot raigras. Her kan du lese dei mellombelse resultata.
NLR Rogaland
Tistelhakke Foto Torbjorn Ruud
⋅ Beite

Heimelaga hakker og salt mot tistel

Tistel kan gjerne bekjempast mekanisk med hakker. Sjå ulike døme på korleis du kan lage dei eiga tistelhakke!
NLR Rogaland
Ensileringsforsok 2020 2 Foto Ingrid Mogedal
⋅ Fôrkvalitet og fôring

Utprøving av ensileringsmiddel 2020

NLR Rogaland gjennomførte sommeren 2020 en utprøving av flere ensileringsmiddel på gras ved to ulike tørrstoffprosenter. Graset var uvanlig sukkerrikt ved slått og det har påvirket resultatene betydelig.
NLR Rogaland
1 2 3 4 5 6