Beite2
⋅ Beite

Tiltak for optimalt beite

For å få god produksjon på beitet, må me kjenne beitene og legge til rette for mest mogleg smaklege og produktive beiteplanter. Augene dine og erfaringa er viktig!
NLR Rogaland
Attlegg foto turid fitjar
⋅ Etablering

Kort forklart: Fornying av eng

Det er mykje ein må tenkja på i samband med attlegg. Me har samla dette i ein kort artikkel, med lenker til lesestoff for den som vil lesa meir.
NLR Rogaland
Vekststart eng Foto Bjorg Karin Dysjaland
⋅ Arter og sorter - flerårige

Engvurdering - kva veks det i enga mi?

For å gjera opp status føre ein ny sesong, må du først kjenna att kva som veks der.
NLR Rogaland
Ploying2 Lars Kjetil Flesland
⋅ Jordarbeiding

Kort forklart: Jordarbeiding

Dette er eit svært omfattande tema, og i denne artikkelen vil me berre prøva å ta med dei viktigaste praktiske forholda ein bør vera merksam på.
NLR Rogaland
Tidleg vargjodsling 2020 Foto Bard Oliver Gjellestad
Medlem
⋅ Gjødsling

Tidleg vårgjødsling i eng

FORSØK: Vi har gjennomført forsøk som viser at tidleg tildeling av lettløyseleg nitrogen- og svovelgjødsel gir auka avling.
NLR Rogaland
Gjdselpspreiar 2 Foto Jan Karstein Henriksen
Medlem
⋅ Gjødsling

Høge gjødselprisar: Råd om gjødsling til eng

I år er mineralgjødsla ekstraordinært dyr. Derfor er det endå viktigare enn før å gjere alt du kan for å utnytte denne innsatsfaktoren maksimalt.
NLR Rogaland
NLR Vest SA
Akerbonner kveite og erter Foto Odd Ingebret Paulsen
Medlem
⋅ Frøblandinger

Bruk av fôrerter i gjenlegg

Høy mineralgjødselpris gjør erter til dekkvekst i gjenlegget mer aktuelt.
NLR Agder
NLR Rogaland
Attlegg foto turid fitjar
⋅ Arter og sorter - flerårige

Kva gras skal eg så?

Det er vår og snart våronn. Kva skal du så i attlegget?
NLR Rogaland
1 2 3 ... 8