Rotte Foto Astrid Weider Ellefsen
Medlem
⋅ HMS

Hvordan fange rotter og mus?

Vi ser det er mange lykkes godt med å holde bestandene av mus og rotter nede. For å lykkes er det en fordel å sette seg inn i hvordan smågnagere lever og liker å ha det.
NLR Rogaland
Rundballar Foto Ole Arnfinn Roysland Fitjar
Medlem
⋅ Grovfôr

Gnagere i rundball

SKADEDYR: Mus og rotter gjør enkelte år stor skade på rundballer. Hvilke tiltak kan være aktuelle for å redusere problemet?
NLR Rogaland