Hvilket ensileringsmiddel skal jeg velge?

18.05.2020 (Oppdatert: 18.05.2020)

Dette er et spørsmål vi ofte får når vi er ute hos produsenter. Svaret kommer som oftest etter en diskusjon rundt tørrstoffprosenten i graset, eventuelle problemer med sporer i melk eller tilfeller av listeriose på sau.

NLR Rogaland gjennomførte i 2019 et ensileringsforsøk hvor vi testet ulike ensileringsmiddel. Resultatene er presentert i en rapport på nettsidene våre.

Ensilering er konservering

Målet med ensileringa er å bevare mest mulig av næringsstoffene i fôret. Dette gjøres først og fremst ved å sikre lufttette forhold (rask innlegging, hard pressing, tett silo/mange lag med plast). Deretter ønsker vi en rask pH senkning i graset for å hemme uønska bakterievekst. Det er her ensileringsmidlene kommer inn, og det finnes flere typer ensileringsmidler som har ulik effekt på ensileringsprosessen. Alle har som formål å senke pH, skape et konkurransefortrinn til melkesyrebakteriene, gi minst mulig tap av næringsstoffer og sikre en vellykket gjæring. Vi kan grovt dele ensileringsmidlene som er i bruk i dag i to grupper; gjæringshemmende og gjæringsstimulerende produkter.

 

Les også: Utprøving av ensileringsmiddel - resultat og erfaringer fra forsøk 2019

 

Gjæringshemmende produkter: Syre og salt

Syrebaserte ensileringsmidler er kjemiske og de virker ved å hemme gjæringa. De inneholder hovedsakelig organiske syrer og salter av disse. Syrebaserte produkter vil senke pH i grasmassen umiddelbart etter tilsetning.

Det finnes flere typer syrebaserte ensileringsmiddel og det er hovedsakelig andelen maursyre som skiller dem. Ved høsting av bløtt fôr anbefales det å bruke produkter med høyt innhold av maursyre (f.eks GrasAAT Lacto, FôrSil). Ved høsting av grovfôr med tørrstoffprosent over 30% anbefales det å bruke produkter som også inneholder propionsyre og/eller benzosyre. Disse hemmer muggsopp og varmgang (f.eks GrasAAT+ og FôrSil+).

Saltbaserte produkter har en hemmende effekt på uønska bakterier ved at de avgir nitrøse gasser under ensilering. Ved å hemme uønska bakterier blir det bedre forutsetninger for ønska bakterier. Saltbaserte ensileringsmiddel er de eneste ensileringsmidelene som har effekt mot sporer i fôret. På grunn av utviklingen av nitrøse gasser skal saltbaserte ensileringsmiddel aldri brukes i tårnsilo. Kofasil LP og Kofasil Ultra er eksempeler på saltbasert ensileringsmiddel.

 

Gjæringsstimulerende produkter: Bakterieprodukt

Gjæringsstimulerende produkter er ensileringsmidler som består av melkesyrebakterier og/eller enzymer. De inneholder ulike stammer av melkesyrebakterier som har ulik evne til å trives i ulike variasjoner i tørrstoffnivå, pH og temperatur. Melkesyrebakteriene senker pH i grasmassen ved å forbruke mye av sukkeret som er i fôret. Derfor er det ofte er det lite sukker og mye syrer i grovfôr som er tilsatt bakterie produkt. Det er vist i nordiske fôringsforsøk at mye syrer og lite sukker gir et lavere grovfôropptak og lavere produksjon hos storfe. En annen utfordring med bakterieproduktene er at de er avhengige av en del sukker i grasmassen for å fungere. Hvis det er lite sukker i graset kan det gi en dårlig konservering. En fordel med bakterieproduktene er at de er helt ufarlige å jobbe med. Eksempler på bakterieprodukt er SilAll og Kofasil Duo.

 

Så, hva skal jeg velge?

Hvilket ensileringsmiddel du skal velge er avhengig av graskvaliteten som skal konserveres og hva du skal bruke fôret til. Er graset veldig blaut ved høsting er det i de fleste tilfeller rett å velge et syrebasert ensileringsmiddel med høyt innhold av maursyre. Er fôret derimot over 25-30% tørrstoff vil det være gunstig med et ensileringsmiddel som er tilsatt propionsyre som hemmer varmgang og muggsopp. Har det vært problemer med sporer i melk eller listeriose på garden er Kofasil det beste valget (ikke i tårnsilo!).

Ved ensilering av grovfôr med spesielt høyt innhold av protein (tidlig slått, sterkt gjødsla, mye kløver) er det lurt å velge ensileringsmiddel med mye maursyre. Protein virker som en buffer mot syrene og da er det viktig å dosere høyeste anbefalte dosering. Ønsker du å bruke bakterieprodukter viser erfaring at det er en fordel at graset er godt fortørka, at det inneholder godt med sukker og at det ikke er mye protein. Generelt sett kan vi si at sukkerinnholdet i gras øker ved økt utviklingstrinn og hvis det er mye sol i dagene før slått. Rask fortørking er også er stor fordel.

 

Tabell 1 Oversikt over anbefalte ensileringsmiddel til ulik tørrstoffprosent i gras

Tørrstoff%

Målet med ensileringsmiddelet er å unngå

 

Under 25%

Feilgjæring, for kraftig gjæring, smørsyregjæring, sporedannelse

GrasAAT Lacto, FôrSil, Kofasil LP,

25-30%

Feilgjæring, for kraftig gjæring, smørsyregjæring, sporedannelse

GrasAAT Lacto, FôrSil, Kofasil LP, GrasAAT+, FôrSil+

30-45%

Mugg, varmgang

GrasAAT+, FôrSil+, Kofasil Ultra

Over 45%

Mugg, varmgang

Kofasil Ultra

 

Javel, hvor mye skal jeg bruke?

Et forsøk NLR Rogaland gjennomførte i 2019 viste at underdosering av syrebaserte ensileringsmiddel var negativt for gjæringskvaliteten. Vi anbefaler å sikre at det blir tilsatt nok ensileringsmiddel gjennom å tilpasse doseringsutstyr og kjørehastighet til forholdene. Vurder forløpende om det brukes nok ensileringsmiddel pr ball eller lass. Generelt sett kan vi si at jo blautere fôret er jo høyere bør doseringen være.

 

Les også: Unngå underdosering med syrebaserte ensileringsmiddel

 

Tabell 2 Anbefalt dosering av ensileringsmiddel fra produsentene, oppgitt i liter pr tonn gras

 

Under 25% tørrstoff

Over 30% tørrstoff

Type ensileringsmiddel

Anbefalt dosering

Anbefalt dosering

Syrebasert, Mye maursyre GrasAAT Lacto, FôrSil, 

5

3

Syrebasert, tilsatt propionsyre GrasAAT+, FôrSil+

5

3

Saltbasert,

Kofasil LP

3,5

2

Bakteriologisk:

SilAll, Kofasil DUO

4

4

Saltbasert:

Kofasil Ultra

 

3,5-4,5

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.