HVORDAN HÅNDTERER DU GJØDSEL - OG SILOGASSEN

25.01.2019 (Oppdatert: 12.08.2019) Sunniva Veen

Statistikken viser tydelig at bonde på ingen måte er et ufarlig yrke. HMS handler om å kjenne til farene rundt seg, og lage deg gode rutiner for å ta vare på seg selv. Noen av farene på en gard er skumle gasser fra husdyrgjødsel og silo. Under følger noen faremoment og forslag til gode rutiner for å ta vare på seg selv og de rundt seg.

Omrøring i gjøselkjelleren gir alltid fare for gass

Gjødselgass:   

De fire viktigste gassene fra husdyrgjødsel er hydrogensulfid, metan, ammoniakk og karbondioksid.   

I høye konsentrasjoner, kan hver av disse gassene utgjøre en helserisiko for mennesker og husdyr.  

Primære farer er:  

 •  Giftige for mennesker og dyr.  
 •  Oksygenmangel som resulterer i kvelning.  
 • Slimhinneirritasjon 
 • Svimmelhet, hodepine, kvalme og brekninger 
 • Besvimelse og bevisstløshet 
 • Lungeskade 
 • Skader i sentralnervesystemet 
 • Pustestans og død 
 •  Eksplosjoner kan oppstå når oksygen blandes med gasser som metan.  

 

Hydrogensulfid (H2S) regnes som den farligste av gjødselgassene. I høye konsentrasjoner gir H2S respirasjonsstans i løpet av 1-2 åndedrag. Den lukter råttent egg og er tyngre enn luft. Etter å ha pustet inn denne gassen i en kort periode, eller ved høye konsentrasjoner, lammes luktesansen og du kan ikke lenger lukte at gassen er tilstede.   Høye gasskonsentrasjoner av hydrogensulfid kan gi umiddelbart bevissthetstap og død ("knockdown") og krever øyeblikkelig og aggressiv respirasjonsbehandling. 

Tiltak:  

 • Sørg for skikkelig utlufting i husdyrrom
 • Alle dører og vinduer må åpnes
 • Pass på at ventilasjonsvifter ikke trekker luft fra gjødselkjeller og inn i husdyrrommet.
 • Dersom det er åpninger i port eller pumpekum og vindretningen blåser mot disse kan gjødselgass presses fra kjelleren og opp i fjøset.
 • Stå ikke i nærheten av påfyllingsåpningen på transporttanken under fylling, eller ved pumpekum/port under røring
 • Gå aldri inn i husdyrrom hvor det kan være mistanke om gjødselgass uten gassmaske med  grått gassfilter B. NB! Maska tilfører ikke oksygen. Dersom det ikke er oksygen, kan du fremdeles kveles!
 • Dersom det er mulig bør omrøring foretas når det ikke er dyr i husdyrrommet.
 • Nytt røreutstyr med større effekt medfører kraftigere omrøringen og faren for gassulykke øker.
 • Gassmåler kan gi falsk trygghet fordi gasskonsentrasjonen kan variere lokalt i husdyrrommet.
 • Ved bruk av gassmåler må denne vedlikeholdes og kalibreres etter produsentens beskrivelser
 • Gå aldri ned i gjødselkjeller eller tankvogn uten friskluftsutstyr.
 • Start røringen forsiktig og under overflaten, for å unngå at all gass frigjøres momentant.  
 • Pass på at ingen oppholder seg i fjøset under omrøring. Merk og steng av husdyrrommet.  
 • Pass på at det ikke blir manglende utlufting i deler av husdyrrommet
 • Gassene er tunge, så det må ventileres helt ned til golvet.
 • La alle vifter gå for fullt  
 • Rør aldri i stille eller tungt vær, da er det for lite gjennomtrekk i fjøset.  

Helsemessige konsekvenser fra Silogass: karbondioksid.   

 • Kvelning 
 • Forgiftning 
 • Smerter i hodet 
 • Øresus 
 • Kvalme 
 • Hurtig puls 
 • Uro (psykiske belastninger) 
 • Total lammelse 

 

Konsekvenser av Silogass: Nitrøse gasser: 

 

 • Slimhinneirritasjon – nese, svelg og øyne 
 • Lungeskader- vann i lungene og tiltetting i nedre del av luftveiene 
 • Kvalme 
 • Åndedrettstans 

 

Tiltak: 

 • Naturlig ventilasjon 
 • Mekanisk ventilasjon 
 • Gjennomtrekk 
 • FORSIKTIGHET 
 • Gassmåler 


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.